skip to Main Content

Familiair

gezegd van ziekten of verschijnselen die in een groep van bloedverwanten voorkomen, zonder duidelijke erfelijkheid.

Back To Top