skip to Main Content

Cox-regressie

Methode om het effect van verschillende variabelen te onderzoeken op de tijd dat een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt.

Back To Top