skip to Main Content

Broddelen

Broddelen is, evenals stotteren, een vloeiendheidsstoornis in het spreken. Bij broddelen is er sprake van snel en onverstaanbaar spreken. De planning van de spraak- en taalactiviteiten in de hersenen is verstoord. Belangrijk kenmerk is dat degene die broddelt, vaak te snel spreekt. De broddelende spreker heeft dit op het moment dat hij zijn woorden uitspreekt meestal niet door.

Back To Top