skip to Main Content

Occipitale kwabben

De occipitale kwabben, achterhoofdskwabben of lobi occipitales zijn de delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van visuele informatie bij zoogdieren. Ze zijn van alle hersenkwabben het kleinst en liggen het verst naar achteren in de hersenen.…

Lees meer

Odds Ratio

Odds ratio (O.R.) wordt ook wel hazard ratio genoemd: de mate waarin een persoon of een groep een kans heeft om iets anders te krijgen of te verwerven. Bij gelijke kansen is deze ratio 1,0. O.R.=2 is dus een twee…

Lees meer

Oligoklonale banden

Diagnostisch teken dat abnormale concentraties van bepaalde antistoffen aangeeft in het cerebrospinaal vocht. De aanwezigheid van oligoklonale banden in het cerebrospinaal vocht vinden we bij ongeveer 90 procent van de mensen met MS, maar het is niet specifiek voor MS.

Lees meer

Oscillopsia

Trilling van het gezichtsbeeld; continue, onwillekeurige, chaotische oogbewegingen die resulteren in een stoornis van het gezichtsvermogen waarbij voorwerpen lijken op en neer te springen en botsen.

Lees meer
Back To Top