skip to Main Content

IADL

De Instrumentele Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (IADL) lijst beoordeelt de vaardigheden die van belang zijn om zelfstandig te kunnen functioneren (wonen).

Lees meer

Immunoglobuline

Immunoglobuline A (IgA) en B (IgB) zijn bepaalde vormen van antistoffen/-lichamen. IgG komt vaker voor in het bloed dan IgA (70-80% van alle antistoffen, vergeleken met 15% IgA) en vormt de basis van lange termijn bescherming tegen micro organismen, evenals…

Lees meer

Incidentie

Het percentage nieuwe gevallen van een bepaalde ziekte in een gemeenschap gedurende een jaar. Voor MS in Nederland is bijvoorbeeld de incidentie 0,004 %. Dit betekent dat er per 100.000 inwoners ieder jaar 4 nieuwe diagnoses MS bij komen.Gegevens uit…

Lees meer

Insulineresistentie

Bij insulineresistentie zijn bepaalde cellen ongevoelig geworden voor het hormoon insuline, waardoor zij niet meer goed in staat zijn om glucose (energie) op te nemen. Het gevolg is een energietekort in de cellen die insulineresistent zijn geworden. Insulineresistentie kan bijvoorbeeld…

Lees meer
Back To Top