Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+ Sitemap

EAE

experimental autoimmune encephalomyelitis= experimentele auto-immuunontsteking van de myeline in de hersenen, het diermodel van MS.

Lees meer

EDSS

Expanded Disability Status Scale (EDSS) is een veelgebruikte score, gebaseerd op neurologisch onderzoek, die de actuele stoornissen en beperkingen bij iemand met MS aangeeft. Daarbij geldt dat hoe hoger de score komt, des te slechter het met de patiënt gaat.

Lees meer

Eiwit

een chemische stof, die is opgebouwd uit een aaneenschakeling van kleine moleculen (aminozuren. Die bevatten als kenmerk alle stikstof. Van die aminozuren zijn er 20 verschillende. De volgorde waarin ze aan elkaar geknoopt worden is geregeld vanuit de kernen van…

Lees meer

Elektro-encefalografie

(EEG) diagnostische onderzoeksmethode waarbij met elektroden, aangebracht op het hoofd, de elektrische activiteit van de grote hersenen worden geregistreerd.

Lees meer

Enzymen

eiwitten, die noodzakelijk zijn voor het laten verlopen van chemische reacties in het lichaam. Ze nemen niet aan die reacties deel en zijn dus katalysatoren. Vergelijk het met een hamer, die de timmerman gebruikt om een plank aan de muur…

Lees meer

Escalatietherapie

Therapie waarbij gestart wordt met laag-effectieve medicijnen en waarbij zo nodig later overgegaan wordt op hoog-effectieve middelen.

Lees meer

Euforie

een gevoel van welbehagen, een goede stemming hebben, zich prettig voelen. Euforie treedt vaak op als gevolg van hersenbeschadiging.

Lees meer

Exacerbatie

een terugval in - of opflakkering van - MS. Een een periode met klachten, die ook wel aanval of schub wordt genoemd.

Lees meer

Executieve functies

zijn die vaardigheden en denkprocessen die je helpen je gedrag te plannen en te sturen en doelmatig te werk te gaan, vooral in nieuwe onbekende situaties. Bijvoorbeeld: • het vermogen het eigen gedrag, handelingen en gedachten op tijd te stoppen…

Lees meer

Expressie (van een stof)

de hoeveelheid van een stof. Mate van expressie wordt vaak gebruikt bij immunohistochemische studies waarbij men geen harde, kwantitatieve uitspraken kan doen over precieze hoeveelheden maar wel indicaties heeft (bijv. sterkere aankleuring) dat een gezochte stof (bijvoorbeeld een bepaald eiwit…

Lees meer
Back To Top