De verbindingen in de hersenen bij verschillende soorten vermoeidheid (fatigue en fatigability) zijn ontdekt en deze zijn verschillend. Een van de meest voorkomende symptomen van MS is de karakteristieke moeheid, de zogenaamde: fatigue.

Fatigue behoort voor elke derde persoon met MS tot het meest belastende symptoom van MS. Meer dan 80% van de mensen met MS lijdt aan zwakte en lusteloosheid die in de loop van de dag toeneemt. Deze vorm van fatigue onderscheidt zich duidelijk van moeheid zoals gezonde mensen deze kennen.

Fatigue en fatigability

Verder kan er nog sprake zijn van een verhoogde mate van vermoeidheid als patiënten cognitieve of motorische taken doen: fatigability.
De oorzaken hiervan zijn op dit moment nog onbekend. Neurologisch verschillen fatigue en fatigability bij MS-patiënten functioneel gezien niet, maar fundamenteel gezien wel.

Een team van Duitse artsen en wetenschappers onderzocht in het kader van een onderzoeksproject 40 MS-patiënten met verschillende uitingen van vermoeidheid door middel van een functionele MRI-scan. Tijdens deze MRI voerden zij cognitief inspannende taken uit. De uitkomsten werden vergeleken met die van 22 gezonde vrijwilligers.

In dit onderzoek is het voor het eerst gelukt om functieveranderingen in verschillende netwerken van de hersenen van de patiënt aan te tonen.

Zo was de fatigue terug te zien in de toename van de activiteit in hogere controlenetwerken van de (voor)hersenen.

Daartegenover werd bij fatigability een afname van de activiteit in de (visuele) aandachtsgebieden (achterhoofdskwab) waargenomen. Deze afname ging gepaard met fatigability tijdens een aan het werkgeheugen gerelateerde taak.

Het inzicht dat fatigue en fatigability twee verschillende neurale verbindingen hebben draagt er wezenlijk toe bij dat de symptomen makkelijker te begrijpen zijn.

Dit is een basis voor de ontwikkeling van nieuwe uitgangspunten voor behandelingen. Zoals bijvoorbeeld transcraniële elektrische of magnetische stimulatie van de betreffende gebieden in de hersenen.

Bron:Spiteri S, Hassa T, Claros-Salinas D, Dettmers C, Schoenfeld MA.
LURIJA INSTITUT für Rehabilitationswissenschaften und Gesundheitsforschung, idw – 06.12.2017
Mult Scler. 2017 Nov 1:1352458517743090. doi: 10.1177/1352458517743090
Samenvattingen: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29160739
en www.dmsg.de/multiple-sklerose-news/…1941844b7424c67246535

Dit bericht heeft 1 reactie

 1. Aminopyridine TEGEN vermoeidheid per 1 mrt 2017 J.L.klakkeloos uit de medicijn vergoeding eruit gegooid, om dat de minister vond dat een ander middel voorgeschreven MOEST worden!
  Eind 2016 was door MS patienten een aanvraag gedaan om Aminopyridine te gebruiken tegen HUN veermoeidheid maar dat werd NIET gehonoreerd door het ziekenfonds!!
  Daarom is toen “een nieuw op de markt gekomen” dat middel heet: Fampyra volgens de TOENmalige minister met dezelfde ingrediënten! DUS MOOI NIET!!
  Bovendien is Fampyra ALLEEN geschikt voor chronisch zieken die nog kunnen lopen!
  N u bij navraag bij mijn apotheek blijkt NU dat in Fampyra Amiframpridine zit!
  En in Aminopyridine zit dezelfde stof zoals aangegeven!!
  Dus er is GEEN reden om Aminopyridine NIET MEER te gaan vergoeden!!
  Dus ziekenfonds doe je best en zet aminopyridine WEER in je vergoedingsmiddelenlijst!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.