Extreme vermoeidheid en MS

Toename van fatigue en haar relatie tot klinische parameters bij progressieve en niet progressieve MS

Fatigue of extreme vermoeidheid is een complex en invaliderend symptoom van MS; er is echter onsamenhangend bewijs van de relatie tussen fatigue en klinische parameters van MS. Er zijn bovendien weinig studies die ervan uitgaan dat deze relatie specifiek bij progressieve MS voorkomt.

Het doel van de studie was:
1. De toename inschatten van het aantal mensen met MS die fatigue zelf melden;
2. De relatie evalueren tussen zwaarte/impact van de fatigue en klinische parameters van MS;
3. De toename vergelijken van fatigue en de sterkte van de relatie tussen zwaarte/impact van de fatigue en de klinische parameters van MS in progressieve en niet progressieve vormen van MS.

Er is een online vragenlijst gebruikt om enerzijds de ernst (Fatigue Severity Scale (FSS)) en anderzijds de impact van zelf gerapporteerde fatigue (Modified Fatigue Impact Scale) bij mensen met MS te meten.

De enquête bevatte ook vragen die gaan over invaliditeit, kwaliteit van leven, de impact van MS, angst en depressie, cognitie en kwaliteit van slapen.

Bijna 70% last van fatique

412 mensen hebben de enquête ingevuld. Van hen meldt 68,7% dat ze last hebben van fatigue (FSS ≥ 5). De toename van fatigue is significant groter bij deelnemers met progressieve MS (81%) ten opzichte van degenen met een niet progressieve vorm van MS (64%, p=0,01).

De ernst van fatigue en impact wordt geassocieerd met kwaliteit van leven, impact van MS, angst, depressie, cognitie en kwaliteit van slapen bij zowel de progressieve als niet progressieve MS-populaties (p<0.05).

De ernst van fatigue (r=0,335) en impact (r=0,391) correleert echter alleen met invaliditeit bij respondenten met niet progressieve MS.

Fatigue komt vaker voor bij deelnemers met progressieve MS. Bovendien worden ernstigere fatigue en impact gekoppeld aan grotere lichamelijke, cognitieve en psychologische verslechtering. Dit is verrassend gezien het feit dat de sterke relatie tussen deze uitkomsten over het algemeen gelijk is, onafhankelijk van het type MS.

Bron: Rooney, S, et all
School of Health and Life Sciences, Glasgow Caledonian University, Glasgow, Scotland, UK, NHS Forth Valley, Scotland, UK.
Mult Scler Relat Disord. 2019 Jan 3;28:276-282

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30639830

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.