Slikproblemen bij MS

Een kwart van de mensen met MS zou, volgens een nieuwe studie uit Griekenland, slikproblemen (dysfagie) ervaren. Dysfagie heeft een grote impact op de kwaliteit van leven en het wordt zelfs gelinkt aan verhoogde morbiditeit. Omdat veel mensen de risico’s niet goed overzien, pleiten de onderzoekers voor meer aandacht voor slikproblemen bij MS.

Deze studie analyseerde slikproblemen bij mensen met MS die niet in een relapse zaten: hoe vaak het voorkomt, hoe mensen er mee om gaan en het effect op de kwaliteit van leven.

De in totaal 108 deelnemers moesten hun slikproblemen rapporteren en hen werd gevraagd om drie verschillende vragenlijsten in te vullen:
1) een algemene slikproblemen vragenlijst (the Eating Assessment Tool-10, EAT-10);
2) een ziekte specifieke vragenlijst (the Dysphagia in Multiple Sclerosis, DYMUS);
3) een vragenlijst over de kwaliteit van leven bij slikproblemen (The Swallowing- Quality of Life).

Uit zichzelf rapporteerde 21% van de deelnemers slikproblemen. Veel meer mensen bleken echter slikproblemen te hebben volgens de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten: 34,3% volgens EAT-10 en 44,4% volgens DYMUS.

Soorten slikproblemen

In het algemeen rapporteerde een kwart van de deelnemers de volgende slikproblemen:
– problemen bij of verslikken tijdens het drinken van vloeistoffen en het eten van vast voedsel,
– hoesten gerelateerd aan eten, eten dat in de keel blijft plakken,
– de noodzaak om eten en drinken te verdelen in kleine porties,
– het herhaaldelijk moeten slikken.

Het plezier om te eten was matig beïnvloed. De deelnemers leken goed om te kunnen gaan met de psychische en sociale impact van slikproblemen.

Conclusie

De onderzoekers komen tot de conclusie dat er serieus rekening moet worden gehouden met de perceptie en houding van mensen met MS ten opzichte van slikproblemen.

De deelnemers aan het onderzoek rapporteerden erg weinig angst ten opzichte van slikproblemen en het gevaar te stikken.

Blijkbaar zien zij hun symptomen niet als een reëel gevaar, omdat ze manieren hebben ontwikkeld om er mee om te gaan.

Dysfagie komt vaak voor bij mensen met MS die niet in relapse zijn, ook bij mensen met een mild ziekteverloop. Het slikvermogen zou volgens dit onderzoek daarom systematisch met vragenlijsten getest moeten bij alle mensen met MS – om zo de individuele risico’s beter in kaart te kunnen brengen en meer bewustwording te creëren voor de gevaren van slikproblemen.
Bron: A. Printza, S. Triaridis, M. Kalaitzi, I. Nikolaidis, C. Bakirtzis, J. Constantinidis, N. Grigoriadis;
Departemtent Otolaryngologie en het Departement Neurologie van het Medische Departement van de School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Griekenland.
Gepubliceerd in het tijdschrift Dysphagia op 7 november 2019. Dysphagia Prevalence, Attitudes, and Related Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis.

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31701212

Dit bericht heeft 1 reactie

  1. Ik ben er wel degelijk bang voor om me te verslikken.
    Ik verslik me soms zeer ernstig.
    De ergste vormen van verstikking waren voor mij verstikking in mijn eigen speeksel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *