Een aanzienlijk aantal MS-patiënten vertoont smaakstoornissen die gepaard gaan met aan MS-gerelateerde laesies in het hele hersengebied.

Over smaakstoornis bij MS zijn tot nu toe nog maar weinig op waargenomen feiten berustende studies gepubliceerd. Bovendien heeft men nooit in detail geëvalueerd in hoeverre kwantitatieve metingen van smaakfunctie samenhang vertonen met de puntvormige en gefragmenteerde myelinelaesies binnen het CZS van personen met MS. Een groep wetenschappers in de VS heeft nu onderzoek gedaan.

De onderzoekers dienden een 96-proeftest voor smaakwaarneming van zoet (sucrose), zuur (citroenzuur), bitter (cafeïne) en zout (keukenzout) toe op de linker en rechter, voorste en achterste tonggebieden bij 73 personen met MS en 73 controlepersonen. Het aantal laesies en de omvang van de laesies werden met kwantitatieve MRI-techniek bepaald in 52 hersengebieden van 63 van de MS-patiënten.

De scores voor sucrose, citroenzuur, cafeïne en keukenzout, zowel op de voorste als achterste tonggebieden, lagen bij personen met MS significant lager dan bij de proefpersonen. Het percentage bij MS-patiënten met identificatiescores onder het 5e percentiel van de controlepersonen bedroeg voor cafeïne 15,07%, voor citroenzuur 21,9% voor sucrose 24,66% en voor zout 31,50%.

Deze scores waren omgekeerd evenredig met laesieomvang en het aantal laesies in de verschillende hersengebieden. Ongeacht de subjectgroep werd bij de smaakmetingen een hogere score waargenomen bij vrouwen dan bij mannen.

Uit deze bevindingen blijkt dat een aanzienlijk aantal MS-patiënten smaakstoornissen vertoont die gepaard gaan met aan MS-gerelateerde laesies in het hele hersengebied.

Bron: Doty RL et al, Smell and Taste Center, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, USA, J Neurol. 2016 Jan 25.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26810729

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.