Elke vierde persoon met MS heeft pijn

Op basis van de meest recente gegevens van 20.104 mensen met MS uit de afgelopen twee jaar is nu aangetoond dat hoe langer de ziekte duurt, hoe groter de kans is op pijn, als symptoom bij MS.

Een actuele evaluatie van het MS-Register van de Duitse Multiple Sclerose Vereniging (DMSG) onderzoekt de prevalentie en de behandeling van pijn als symptoom van MS. Pijn is na vermoeidheid, beperkt loopvermogen, spasticiteit en blaasdysfunctie het meest voorkomende symptoom bij mensen met MS. Vervolgens zien we ataxie/tremor, cognitieve stoornissen en depressie en overige symptomen.

Procentuele heftigheid pijn naar ziekteduur Grafiek: msfp (MS onderzoeks- en projectontwikkeling)

Terwijl in het eerste jaar van de ziekte 15,9 procent van de mensen met MS pijn ervaart, neemt deze frequentie toe tot 36,6 procent in het vierde decennium van de ziekte. Er is een vergelijkbaar beeld te zien wanneer gekeken wordt naar de frequentie van pijntherapie en onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds medicamenteuze en anderzijds niet-medicamenteuze behandelingen.

Bij mensen met MS die pijn hebben is een toename te zien van de behandelfrequentie van 65% naar 88%. Dit heeft met name te maken met de groei van de medicamenteuze therapie van 54% naar 77%.
Niet-medicamenteuze pijntherapie heeft met ongeveer 10% een grotendeels klein en constant aandeel in de tijd.

Over het geheel genomen hebben vrouwen (28,5%) iets vaker last van beperkingen door pijn dan mannen (24,3%). Als er onderscheid wordt gemaakt naar beloopsvormen van de ziekte, is er een steeds hogere percentages van pijn dat verband houdt met de duur van de ziekte; mensen met bijvoorbeeld SPMS hebben over het algemeen een ziekteduur van meer dan 10 jaar.

Procentuele heftigheid van pijn Grafiek: msfp (KIS = CIS)

Een vergelijking van mensen met MS naar ziekteprogressie, gemeten volgens EDSS, laat een sterkere samenhang zien dan een vergelijking van mensen met MS naar ziekteduur. Zo is te zien dat mensen met MS met een EDSS van minder dan 2,0 in slechts 11 procent van de gevallen pijn ervaren. Het percentage van mensen met MS met een EDSS ≥6,0 is met 44 procent echter vier keer zo hoog.

Bron: msfp, DMSG-Bundesverband e.V. 25/06/2020
Redactie: DMSG Bundesverband e.V. 25/06/2020

 

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant…

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.