MS en aangezichtspijn of Trigeminusneuralgie

Mensen met trigeminusneuralgie, ook wel aangezichtspijn, hebben last van kortdurende, zeer heftige pijnaanvallen (enkele seconden tot minuten) in het aangezicht. Tussen de pijnaanvallen door is er vaak geen pijn in het aangezicht. De oorzaak van TN is niet duidelijk en de aanvallen kunnen uitgelokt worden door gewone prikkels, zoals eten, wassen, scheren, kou, warmte en tocht.

MS en aangezichtspijn of trigeminusneuralgieAls Trigeminusneuralgie (TN / aangezichtspijn) voorkomt bij mensen kan dit primaire TN zijn, het is dan niet veroorzaakt door een andere hersenaandoening. Trigeminusneuralgie kan bijvoorbeeld ook als gevolg van MS zijn ontstaan, dit wordt secundaire TN genoemd.

Onderzoekers hebben aangetoond dat er een verschil is tussen mensen met primaire TN en mensen met secondaire TN door MS (TNMS). Mensen met TNMS hebben vaker en pijnlijkere TN aanvallen dan mensen met primaire TN. Daardoor raden onderzoekers aan dat mensen met TNMS naar een gespecialiseerd centrum worden gestuurd zodat ze de extra hulp die zij nodig hebben ook kunnen krijgen.

Het onderzoek

De onderzoekers vergeleken 26 mensen met TNMS met 68 mensen met primaire TN. Beide groepen waren onder behandeling bij dezelfde specialisten. En beide groepen vulden meerder psychometrisch vragenlijsten in om kennis te krijgen over de TN aanvallen en de impact van TN op het kwaliteit van leven.

De resultaten suggereren dat mensen met TNMS een ernstiger vorm van TN hebben dan mensen met primaire TN. Dit heeft als gevolg dat mensen met TNMS meer gebruik maken van de gezondheidszorg en meer neurochirurgische ingrepen ondergaan.

Daarnaast valt op dat mensen met TNMS korte herstel periodes hebben tussen de aanvallen en het minder duidelijk is door welke prikkels de aanvallen worden uitgelokt.

Lagere kwaliteit van leven

Dit resulteert er in dat mensen met TNMS in vergelijking met mensen met primaire TN een significant lagere kwaliteit van leven hebben. De kwaliteit van leven neemt af, omdat mensen met TNMS vaker last hebben van angst en depressie. Maar ook doordat mensen met TNMS vaker slaapstoornissen hebben en vaker last hebben van TN tijdens het dagelijks leven.

De conclusie

De onderzoekers concluderen dat de kwaliteit van leven bij mensen met TNMS wordt beïnvloed door zowel hun MS als de pijnlijke TN aanvallen. Mensen met TNMS hebben daarom een complexer behandeling, worden eerder doorverwezen naar secundaire zorg en de geestelijke gezondheid moet goed worden gemonitord. Het is daarom belangrijk dat mensen met TNMS naar gespecialiseerde centra worden gestuurd zodat ze van een multidisciplinair team alle steun kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Bron: Godazandeh K, Martinez Sosa S, Wu J, Zakrzewska JM., University College London Medical School, London UK; Leeds Institute of Data Analytics and School of Dentistry, University of Leeds, UK; Facial Pain Unit Eastman Dental Hospital, UCLH NHS Foundation Trust, London UK.
Mult Scler Relat Disord. 2019 Jun 17; Epub ahead of print

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31228715

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.