Mensen met MS die in hoge mate last hebben van chronische pijn en depressiviteit, kunnen baat hebben bij een behandeling die angst, vermoeidheid en slaapstoornis bestrijdt.

In de Verenigde Staten zijn meer dan een kwart miljoen mensen met MS. Onder hen komen chronische pijn en depressies veel voor.

Wetenschappers wilden uitzoeken of tussen beide verband bestaat en ook in hoeverre angst, vermoeidheid en slaapstoornis hierop van invloed zijn. Aan dit onderzoek deden 1245 zelfstandig wonende mensen met MS mee. Een gestructureerd vergelijkend model werd gebruikt om directe en indirecte effecten van pijn op depressie in kaart te brengen.

Pijn, depressie, vermoeidheid, angst en slaapstoornis werden aangemerkt als variabelen in 2 of 3 verschillende sterktes. Leeftijd, geslacht, mate van invaliditeit en sociale ondersteuning werden hierbij meegenomen.

De uitkomsten van dit onderzoek waren als volgt:

Het vergelijkende model met indirecte effecten van pijn op de depressie was juist en bleek van toepassing op ongeveer 80% van de verschillende soorten depressies.

Ook kwam naar voren dat het effect van chronische pijn op de depressie bijna altijd versterkt werd door vermoeidheid, angst en slaapstoornis.

Hevige pijn gaf op deze 3 fronten ook een grotere intensiteit te zien en werd gelinkt aan een diepere depressie. Vermoeidheid sorteerde echter het grootste effect.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat mensen met MS die in hoge mate last hebben van chronische pijn en depressiviteit, baat kunnen hebben bij een behandeling die angst, vermoeidheid en slaapstoornis bestrijdt.

Bron: Amtmann D, Askew RL, Kim J, Chung H, Ehde DM, Bombardier CH, Kraft GH, Jones SM, Johnson KL.
PMID: 25602361 [PubMed – as supplied by Publisher]

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25602361