Relatie tussen cognitie en progressie invaliditeit bij RRMS

Door cognitie in de klinische praktijk met behulp van computergestuurde tests te monitoren kunnen cognitieve veranderingen makkelijker ontdekt worden. Daarbij wordt het eenvoudiger om mensen met RRMS die een verhoogd risico hebben op progressie van invaliditeit op te sporen.

Het verloop van cognitie op de lange termijn is heel divers en moeilijk te meten.Het doel van dit Australische onderzoek is om de reactietijd bij RRMS op de lange termijn vast te stellen.Met behulp van geautomatiseerde cognitieve tests (MSReactor*) wordt de relatie tussen reactietijd enerzijds en progressie van invaliditeit anderzijds beoordeeld.

Het onderzoek

Alle deelnemers voltooiden na elkaar geautomatiseerde taken die te maken hadden met reactietijd. Het ging om taken die psychomotorische snelheid, visuele aandacht en werkgeheugen maten. De deelnemers voltooiden tenminste drie testsessies in minimaal 180 dagen.

Longitudinale reactietijden werden in een model op basis van Latent Class Mixed Models ingevoerd om groepen individuen te kunnen vergelijken die latente kenmerken deelden.

Overlevingsanalyses lieten verschillen zien in de kans op verslechtering van de reactietijd en in de kans op bevestigde progressie van de invaliditeit in 6 maanden tussen de groepen.

Resultaten

In totaal werden 460 mensen met RRMS geïncludeerd in de analyse.

Voor elke taak die de MSReactor deed bestond het optimale model uit drie latente klassen.

Bij alle taken van de MSReactor werd een groep deelnemers zichtbaar waarbij een vertraagde reactie zeer waarschijnlijk is.

Met taken die betrekking hadden op de visuele aandacht en het werkgeheugen kon een groep deelnemers aangetoond worden die respectievelijk 3.7 en 2.6 keer meer kans had op progressie van de beperking, wat na zes maanden bevestigd werd.

Deelnemers konden na slechts 5 testen met tussen de 64% en 89% nauwkeurigheid worden ingedeeld in verwachte cognitieve trajecten.

Discussie

In de analyse werden mensen met MS met verslechterende reactietijden en een verhoogd risico op progressie van invaliditeit waargenomen. Langzamere baseline reactietijd, leeftijd en invaliditeit verhoogden de kans hierop.

Door cognitie in de klinische praktijk met behulp van computergestuurde tests te monitoren kunnen cognitieve veranderingen makkelijker ontdekt worden. Tevens wordt het eenvoudiger om mensen met RRMS die een verhoogd risico hebben op progressie van invaliditeit op te sporen.

* MSReactor is een webgebaseerd platform dat psychomotorische (verwerkings)snelheid, aandacht en werkgeheugen screent met behulp van een game-achtige interface. (Bron: Mult Scler Relat Disord. 2020 Aug;43:102212.)

Bron: Daniel Merlo et al. Neurology, 2021 Sep 23 © 2021 American Academy of Neurology.

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34556562/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *