Cognitieve stoornissen tijdens het ziekteverloop van MS

Ontwikkeling van en voorspellende factoren voor cognitieve stoornissen tijdens het ziekteverloop van MS

Cognitieve stoornissen tijdens ziekteverloopBij mensen met MS vermindert het cognitieve vermogen 5 jaar nadat de ziekte zich manifesteert. Dit proces gaat geleidelijk verder in de volgende 25 jaar en er is een duidelijke invloed op het verbale geheugen.

Er is weinig bekend over de ontwikkeling van cognitieve stoornissen¹ tijdens het verloop van MS en factoren die dit proces voorspellen. Het doel van deze studie is enerzijds om de ontwikkeling van het cognitieve vermogen tijdens het ziekteverloop te beschrijven.

En anderzijds om klinische aanwijzingen en indicatoren uit neurobeelden te identificeren die cognitieve stoornissen (CS) voorspellen.

Het onderzoek

Voor deze studie ondergingen 212 mensen met MS op verschillende tijdstippen meerdere cognitieve onderzoeken. Met behulp van diverse statistische methoden werd de ontwikkeling van de CS onderzocht en bepaald welke demografische en klinische factoren en metingen uit neurobeelden CS het best voorspelden.

In de eerste 5 jaar nadat MS werd geconstateerd, verminderde het algemene cognitieve vermogen, het verbale geheugen² en de snelheid waarmee informatie verwerkt wordt. Van jaar 5 tot jaar 15 verminderde het algemene cognitieve vermogen en geheugen verder. In de jaren daarna, van 15 tot 30 jaar na constatering, ging het cognitieve vermogen en het verbale geheugen verder achteruit. Opleiding, ernst van de ziekte, mate van hersenbeschadiging en de grootte van de hippocampus en de cortex cingularis anterior werden gevonden als de best voorspellende factoren voor CS.

Conclusies

Bij mensen met MS vermindert het cognitieve vermogen 5 jaar nadat de ziekte zich manifesteert. Dit proces gaat geleidelijk verder in de volgende 25 jaar en er is een duidelijke invloed op het verbale geheugen. Opleiding, ernst van de ziekte, mate van hersenbeschadiging en de grootte van de limbische structuren voorspellen toekomstige CS en kunnen helpen bij het identificeren van mensen die risico op CS lopen.

1 cognitieve functies zijn bijvoorbeeld waarnemen, taal en denken

2 Verbaal geheugen is een brede term die gebruikt wordt om te verwijzen naar het geheugen van de taal in verschillende vormen

3 De cortex cingularis anterior of subregio praecingularis is een structuur in de prefrontale schors van de hersenen, die onder andere betrokken is bij de verwerking van pijn en het signaleren van conflictsituaties

4 Het limbisch systeem is een groep structuren in de hersenen die verantwoordelijk is voor emotie, motivatie, genot en het emotioneel geheugen.

Bron: Elisabet Lopez-Soley et al; J Pers Med 2021 Oct 28

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34834459/

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *