Urinewegsymptomen komen bij MS veelvuldig voor. Over aard en omvang ervan is echter nog weinig bekend. Uit een Chinees onderzoek bleek dat bijna 70% van een groep proefpersonen met MS urinewegsymptomen vertoonde, met toename van invaliditeit. Bij dit onderzoek waren 126 proefpersonen met MS betrokken waaronder 30 personen met klinisch geïsoleerd syndroom (CIS), 64 personen met RRMS, 10 met PPMS en 22 personen met SPMS.

Antibioticum voor urineweginfectieBij 67,5% van deze proefpersonen kwamen lagere urinewegsymptomen voor, zoals sterke aandrang. De meest voorkomende urologische afwijking was blaasoveractiviteit. Dit veroorzaakt waarschijnlijk een gevoel van aandrang, want 71,6 % van de personen met aandrang vertoonde blaasoveractiviteit. Frequent urineren, urge-incontinentie en stress- incontinentie kwamen eveneens veel voor.

Met EDSS-scores werd vastgesteld dat urologische symptomen gepaard gingen met ernstige invaliditeit. Uit metingen van de ernst van blaasoveractiviteit bleek dat bij sterke blaasoveractiviteit ook de invaliditeit sterk verhoogd was.

Blaasoveractiviteit kwam bij CIS-patiënten weinig voor. Zij vertoonden ook minder invaliditeit dan personen met RRMS en progressieve vormen van MS. De laatste twee groepen vertoonden geen verschillen.

Ook eventuele invloed van MS-behandeling op urinewegsymptomen werd onderzocht. Bij bepaalde parameters werden verbeteringen gezien in alle groepen die therapie kregen. Er werd geen onderscheid gemaakt betreffende de aard van de therapie (immunotherapie met interferon, methylprednisolon, gedragstherapie). Bovendien werd melding gemaakt van behandeling met anticholinergica (ter vermindering van spierstijfheid en bewegingsarmoede) en periodieke katheterisatie. Na een gemiddelde behandelperiode van 14 dagen werden bij alle typen MS bij verschillende parameters verbeteringen geconstateerd.

Definitieve conclusies over MS-behandeling en potentiële verbetering van urinewegfunctie waren lastig te trekken. Meten van parameters van de urinewegfunctie zou clinici kunnen helpen bij hun behandelbesluiten en mogelijk voorspellende aanwijzingen geven over het risico van beschadiging van de bovenste urinewegen.

Bron: Multiple Sclerosis News Today en www.ms-uk.org 12 april 2016

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *