Verband urine-incontinentie en uitademingsspierkracht

Mensen met MS die een grotere achteruitgang laten zien in longfunctie en respiratoire spierkracht, vooral de  uitademingsspieren, vertoonden een grotere achteruitgang in urine-incontinentie (UI) en de fysieke functie.

BlaasklachtenMensen met MS die respiratoire (ademhaling) spierzwakte hebben, kunnen last krijgen van fysieke functiebeperkingen gezien het functionele verband dat er bestaat met rompstabilisatie.

Derhalve kunnen medici nieuwe behandelingsstrategieën die gericht zijn op de ademhalingsspieren toepassen om de fysieke functie te verbeteren.

Deze studie evalueerde de relatie tussen respiratoire spierkracht, longfunctie en bekkenbodemfunctie. Tevens beoordeelde het onderzoek of deze variabelen samenhangen met de fysieke functie zoals loopfunctie, invaliditeit en kwaliteit van leven bij mensen met MS.

Het onderzoek

Er namen 41 mensen met MS deel aan deze beschrijvende cross-sectionele studie. Hier werden ademhalingsspierkracht [maximale ademhalingsdrukken (MIP/MEP)], longfunctie (geforceerde spirometrie), bekkenbodemfunctie [urine-incontinentie (UI)], fysieke functie [Timed Up & Go (TUG) test, Barthel index en een gezondheidsstatusvragenlijst (SF-12)] geëvalueerd.

Resultaten

Ademhalingsspierkracht en longfunctie waren matig gerelateerd aan UI (MIP: rho = -0,312; MEP: rho = -0,559). MEP was matig gerelateerd aan fysieke functie (TUG: rho = -0.508; Barthel index: rho = 0.418). Mensen met MS met en zonder spierzwakte van de ademhalingsspieren vertoonden verschillen in UI, pulmonale en fysieke functie.

Conclusie

Spierzwakte van de uitademingsspieren had een negatieve invloed op de urinewegfunctie, de fysieke functie en de longfunctie. Implicaties voor revalidatie van de pulmonale functie worden gekoppeld aan urine-incontinentie en loopfunctionaliteit bij mensen met MS. Het opnemen van respiratoire spiertraining in de revalidatieprogramma’s van mensen met MS zou hun bekkenbodemstoornissen en fysieke functie kunnen verbeteren.

Bron: Sandra Aguilar-Zafra , Tamara Del Corral, Noelia Montero-González , Almudena de-Gabriel-Hierro, Ibai López-de-Uralde-Villanueva

Disabil Rehabil. 2021 Jan 11

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33427502/

 

Misschien vind je dit bericht ook interessant…

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *