Een combinatie van verschillende balansoefeningen zorgt voor minder vallen en verbetering van de algehele balans bij mensen met een milde, tot iets zwaardere vorm van MS.

Om het effect van balansoefeningen te kunnen meten, stelde een groep onderzoekers uit Zweden een combinatie van oefeningen samen. Een groep van 32 (N=32) volwassenen met MS, die niet meer dan 100 meter konden lopen, maar niet in staat waren om met de voeten achter elkaar en de armen langs het lichaam hun evenwicht 30 seconden te bewaren, nam deel aan het oefenprogramma.

Het onderzoek omvatte  tweemaal per week een sessie van 60 minuten onder begeleiding van een fysiotherapeut. Deze sessies bestonden uit drie onderdelen, te weten oefeningen voor het bewaren van de algehele stabiliteit, oefeningen die zich richten op het uitvoeren van twee taken tegelijkertijd en sensorische strategieën.

Voor het onderzoek is eerst gekeken naar het aantal valincidenten en het aantal mensen dat viel gedurende de zeven weken vóór het oefenprogramma. Dit is vergeleken met het aantal valincidenten na het zeven weken lang doen van de verschillende balansoefeningen. Daarna analyseerden de onderzoekers de resultaten van de prestaties op de afzonderlijke oefeningen, door patiënten zelf ervaren loopbeperking middels de 12-item MS Walking Scale, (on)zekerheid met betrekking tot het algehele balansgevoel alsmede het balansgevoel bij specifieke activiteiten.

Met dit oefenprogramma kwamen de onderzoekers er niet alleen achter dat het aantal valincidenten gedurende zeven weken oefenen significant verminderde (van 166 naar 43; p ≤ 0.001), maar ook dat het aantal mensen dat viel afnam (17/32 naar 10/32; p ≤ 0.039). Ook de algehele balans verbeterde beduidend. Het onderzoek toonde echter geen veranderingen aan in de zelf ervaren beperkingen tijdens het lopen en (on)zekerheid over het balansgevoel. Ook voor de Timed Up and Go test, en Sit-to-Stand Test vonden de onderzoekers geen significante verbeteringen.

Uit deze studie blijkt dat het regelmatig doen van oefeningen voor het verbeteren van de balans bijdraagt aan minder vallen en een verbetering van het algehele gevoel van stabiliteit bij mensen met een milde tot iets zwaardere vorm van MS.

Samenvatting: Nilsagård YE, von Koch LK, Nilsson M, Forsberg AS., School of Medicine and Health, Örebro University , Sweden,; Karolinska University Hospital, Sweden; Central Hospital Karlstad, Sweden

Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25004466