Multiple sclerose is een diagnose die veel bij mensen teweeg kan brengen. Het is vaak een lange en onzekere zoektocht naar een definitieve diagnose. Veel klachten die bij MS voorkomen kunnen het gevolg zijn van een andere aandoening. Bovendien verdwijnen klachten vaak weer waardoor het probleem lijkt te zijn opgelost. De (huis-)artsen zijn vaak voorzichtig met onderzoek naar de mogelijke diagnose MS en stellen voor ‘het nog maar even aan te zien’.

Maar wat is MS nu precies?

Eerst wat uitleg over wat er gebeurd in je lichaam. Multiple sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel (hersenen en het ruggenmerg). Rondom de zenuwen van en naar het centrale zenuwstelsel zit een beschermlaag: ‘myeline’, wat ervoor zorgt dat boodschappen vanuit de hersenen snel door de zenuwbanen vervoerd kunnen worden.

Bij iemand met MS ontstaan er ontstekingen en uiteindelijk littekens in deze beschermlaag. De verharding (sclerose) die door de littekens ontstaat heet sclerose. Hierdoor komen opdrachten vanuit het centrale zenuwstelsel niet goed aan bij de spieren of organen.

Dit kan leiden tot verschillende klachten, zoals extreme vermoeidheid, uitvalsverschijnselen, krachtsverlies, oogproblemen of geheugenproblemen. De klachten bij MS zijn afhankelijk van de plaats in de hersenen waar de beschadiging ontstaat. Daarom zijn de symptomen van MS zeer divers en kunnen per patiënt enorm verschillen.

Je kunt meer over MS klachten lezen in Wat is MS » Klachten.

Terug naar de diagnose

MRIDe diagnose is vaak moeilijk, want de klachten en verschijnselen kunnen per persoon veel verschillen. MS begint bijvoorbeeld vaak met een oogzenuwontsteking. Maar lang niet iedereen met een oogzenuwontsteking krijgt MS. Wel zijn er tegenwoordig hulponderzoeken om de diagnose te vereenvoudigen, zoals magnetic resonance imaging (MRI) en onderzoek van het ruggenmergvocht.

Ook hele simpele zaken kunnen een aanwijzing zijn voor de diagnose. Soms is de eerste klacht bij MS het optreden van prikkelingen in de hand. Maar dit kan ook het gevolg zijn van een andere aandoening, zoals een beklemde zenuw in de pols. Er zijn dus allerlei verschijnselen die op MS kunnen wijzen. Maar dergelijke verschijnselen kunnen ook op andere ziekten wijzen. Om aan te tonen dat er inderdaad sprake is van MS hanteert de arts de volgende regels:

Wanneer diagnose MS?

  • Aan de hand van klachten en afwijkingen of als op een MRI minstens twee afwijkende plekken (laesies) op specifieke locaties in de hersenen en/of het ruggenmerg aangetoond worden;
  • De ziekte gepaard gaat met minstens twee terugvallen (relapsen, schub) en verbeteringen (remissies). Bij die mensen waarbij geen relapsen en remissies optreden moet een jaar lang een geleidelijke verslechtering merkbaar zijn;
  • Bij mensen waarbij geen relapses en remissies optreden moet een jaar lang geleidelijke verslechtering merkbaar zijn. Dan is de diagnose Primair Progressieve MS. Ondersteunend aan de diagnose: laesies op de MRI en een positieve liquortest (ruggenmergvocht);
  • Er mogen geen andere ziekten zijn die de klachten beter kunnen verklaren dan MS.

Is aan bovenstaande voorwaarden voldaan, dan is de diagnose ‘zekere MS’. Wordt aan een deel van de voorwaarden (nog) niet voldaan, dan is de diagnose ‘mogelijk MS’.

Bovenstaande criteria zijn in 2005 door een internationale groep neurologen vastgesteld en in 2010 nog iets verder verduidelijkt. Meer hierover in Meer over MS » Diagnose.

Als je twijfelt aan de diagnose is een second opinion mogelijk. In Nederland zijn een aantal in MS gespecialiseerde Academische Centra en ziekenhuizen waar verpleegkundigen werken met een MS-specialisatie. De adressen hiervan kun je vinden op de Zorgzoeker van MS Zorg Nederland en op MSweb in de Zorgkaart MS.

MS Zorg Nederland heeft ook een video gemaakt met een algemene inleiding over MS.

Verloop van MS

Er zijn verschillende vormen van MS. De vorm die het meest voorkomt is relapsing remitting multiple sclerose (RR MS)

Relapsing Remitting Multiple Sclerose (RR MS)

Verloop van MS
Bron: psychopharmacologyuvt.pbworks.com

Bij deze vorm van MS treden vrij plotselinge verslechteringen van de ziekte op. Zo’n verergering of aanval noem je ook wel relaps, schub, exacerbatie, of opstoot. MS begint meestal (bij 80 procent van de mensen met MS) met zo’n aanval. Gemiddeld houdt een Schub een aantal weken aan en verdwijnt dan weer langzaam. Veel mensen herstellen vrijwel volledig, een deel houdt nog duidelijke klachten over. Dit herstel heet een remissie. Doordat er relapsen en remissies optreden spreek je van relapsing-remitting MS. Het aantal MS-aanvallen dat kan optreden, verschilt per persoon. Bovendien kan het verloop van MS per persoon erg verschillen. Een klein aantal mensen krijgt heel af en toe een aanval, herstelt daarvan en daar blijft het dan bij.

Secondair Progressieve Multiple Sclerose (SP MS)

Na een aantal jaren houden de relapsen en remissies bij een groot aantal mensen die RR MS hebben op. In plaats daarvan treedt er een verdere geleidelijke achteruitgang op. De RR MS gaat dan over in de secundair progressieve vorm van MS (SPMS).

Primair Progressieve Multiple Sclerose (PP MS)

Met name bij mensen die pas op wat oudere leeftijd MS krijgen, kan MS zich manifesteren door een geleidelijke verslechtering zonder dat zich MS-aanvallen voordoen. De verschijnselen zijn in het begin met name loopstoornissen, krachtsverlies en spasticiteit. Deze vorm van MS kan soms tijdelijk stilstaan en soms tijdelijk wat sneller achteruitgaan.

Benigne of Maligne MS

Bij iemand die na een langere periode nog steeds weinig klachten heeft en bij wie de MRI-afwijkingen stabiel blijven, kan je na een tijd voorzichtig over goedaardige of benigne MS spreken. Maar je bent nooit helemaal zeker of MS zich goedaardig zal blijven gedragen.

Bij een klein aantal mensen heeft MS een snel en kwaadaardig verloop. De ziekte verslechtert de gezondheidstoestand in razend snel tempo. Dan spreek je over kwaadaardige of maligne MS.

Zie voor meer informatie over de diagnose de rubriek Meer over MS » Diagnose

Het mysterie MS

“MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel waarbij de isolerende laag, de myeline, rondom de zenuw-uitlopers wordt aangetast”. Deze zin is te lezen op diverse websites. Maar wil je vervolgens wat meer weten, dan verzand je meestal in een keur van medische termen. MSzien wil daarom in een aparte serie een poging doen om MS nader te verklaren, in voor iedereen begrijpelijke taal. Lees in drie delen meer over het Mysterie MS.

Ziekte van Devic of NMO

De ziekte van Devic, ook wel Neuro Myelitis Optica (NMO) genoemd is ofwel een zeldzame en aan MS verwante ziekte of een ernstige vorm van MS. De geleerden zijn daar nog niet helemaal uit. Kenmerkend voor de ziekte van Devic is een combinatie van oogzenuwontsteking met ruggenmergontsteking. Kenmerkend is dat de ontsteking in het ruggenmerg erg groot is terwijl de voor MS kenmerkende ontstekingen in de hersenen juist ontbreken. Symptomen van de ziekte van Devic en MS zijn grotendeels overeenkomstig en daarom komen verkeerde diagnoses waarschijnlijk regelmatig voor.

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan snel. Meldt fouten of tekortkomingen aan: info@msweb.nl 

LET OP:
De informatie op MSweb is niet bedoeld ter vervanging
van een medisch consult.
Raadpleeg voor het krijgen van een diagnose of behandeling altijd een arts.
Zie ook onze Disclaimer
.

Dit bericht heeft 2 reacties

  1. Dank voor de uitleg. Ik weet nu zeker welke vorm van MS ik heb. Nl.: “Primair Progressieve Multiple Sclerose (PP MS). Met name bij mensen die pas op wat oudere leeftijd MS krijgen, kan MS zich manifesteren door een geleidelijke verslechtering zonder dat zich MS-aanvallen voordoen. De verschijnselen zijn in het begin met name loopstoornissen, krachtsverlies en spasticiteit. Deze vorm van MS kan soms tijdelijk stilstaan en soms tijdelijk wat sneller achteruitgaan.” Precies wat ik de afgelopen 10 jaar heb meegemaakt. Ik ben nu 63.

  2. Ik heb hoogstwaarschijnlijk dezelfde vorm van MS.
    Ik ben in een jaar tijd iets achteruit gegaan. Mijn leasies waren inactief op de MRI scan. Ik ben nu 55 jaar.
    Hoe gaat het nu met u, @Joop Dollenkamp?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *