De McDonald Criteria

De McDonald Criteria dienen als hulpmiddel voor neurologen om snel  en met waarborgen van betrouwbaarheid de diagnose Multiple Sclerose (MS) te stellen. 

Ontstaan en doel van de McDonald Criteria

Mac Donald Criteria voor het stellen van de diagnose MSHet stellen van de diagnose MS levert vaak veel moeilijkheden op. Dat komt omdat de symptomen van de ziekte per individu erg verschillend zijn. Lang niet alle verschijnselen die de patiënt aangeeft, zijn specifiek alleen verbonden met MS. Ze kunnen ook gerelateerd zijn aan andere aandoeningen.

Diagnose vergemakkelijken

Om het stellen van de diagnose MS te vergemakkelijken en te versnellen, heeft een internationaal panel voor het vaststellen van de diagnose MS, ‘The International Panel on Diagnosis of MS’, in 2001  een aantal criteria opgesteld. Deze zijn genoemd naar de Britse neuroloog  W. Ian Mc Donald, de toenmalige voorzitter van het MS-diagnosepanel.

De criteria benadrukken vooral het belang van het toepassen van magnetic resonance imaging (MRI) en het onderzoeken van ruggenmergvocht via een lumbaalpunctie (ruggenprik). Met name voor mensen die de diagnose Clinically Isolated Syndrom (CIS) hebben gekregen is het belangrijk. Met behulp van MRI en ruggenmergprik is het mogelijk MS in een vroeg stadium te onderkennen en vervolgens een adequate therapie te bepalen.

De McDonald Criteria zijn sinds 2001 al enige malen aangepast. Namelijk in 2005 en 2010. De laatste update vond plaats in 2017.

Richtlijnen

De McDonalds Criteria zijn bedoeld als handboek voor het stellen van de diagnose MS. Het bevat richtlijnen voor MS-diagnostiek die door neurologen wereldwijd intensief worden nageleefd. Het is een belangrijk hulpmiddel om de diagnose MS vroegtijdig vast te stellen. Dat is van cruciaal belang voor de patiënt omdat deze daardoor tijdig kan starten met de therapie die voor hem/haar het meest geschikt is.

Aan welke criteria moet tegenwoordig worden voldaan om met zekerheid de diagnose MS te kunnen vaststellen

  1. Als op basis van klachten en afwijkingen of op een MRI minstens twee afwijkende plekken (laesies) op specifieke plaatsen in de hersenen en /of het ruggenmerg worden gezien.
  2. Als de aandoening gepaard gaat met minstens twee relapsen/schubs en er vervolgens verbetering (remissie) optreedt. Als dit niet het geval is moet er gedurende een jaar sprake zijn van een langzame aantoonbare verslechtering.
  3. Als geen relapsen en remissies optreden, moet een jaar lang bij de patiënt een geleidelijke verslechtering worden geconstateerd. In dat geval wordt de diagnose Primair Progressieve MS (PPMS) gegeven. Bovendien moeten dan op de MRI laesies te zien zijn en moet de liquortest positief zijn.
  4. Er mogen geen andere aandoeningen in het spel zijn die de klachten beter kunnen verklaren dan MS.

De diagnose ‘zeker MS’ wordt gegeven wanneer aan alle bovengenoemde criteria is voldaan. Wanneer (nog) niet alle criteria worden behaald, krijgt de patiënt de diagnose ‘mogelijk MS’.

Zie voor een uitgebreide, zeer gedetailleerde uitleg van de diagnosestelling MS ook:

Bron: https://www.mscentrum-adrz.nl/diagnostiek-van-ms/mcdonald-criteria/    

Laatste tekst controle en aanpassingen: maart 2021
Eerste publicatie: 2015 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.