Het meten van handicaps en functiebeperkingen

Om aan te geven hoe goed of slecht het met iemand gaat, maken artsen veelal gebruik van de Expanded Disability Status Scale (EDSS). De EDSS is een schaal van één tot tien die, gebaseerd op neurologisch onderzoek, de stoornissen en beperkingen bij iemand met MS aangeeft. Daarbij geldt dat hoe hoger de score komt, des te slechter het met de patiënt gaat.

De EDSS is in de jaren tachtig ontwikkeld door de arts Kurtzke. De laatste jaren krijgt deze schaal ook kritiek. Nadeel is bijvoorbeeld dat de functie loopvaardigheid nogal is overgewaardeerd terwijl cognitieve functies of armfuncties nauwelijks scoren. Dat neemt niet weg dat bij klinische trials de EDSS op dit moment nog steeds de meest gehanteerde schaal is om handicaps of functiebeperkingen te meten.

expanded disability status (EDSS)scale/ Expanded Disability Status Scale (EDSS)

  1. Geen klachten, een enkele afwijking bij neurologisch onderzoek;
  2. Een enkele klacht; afwijkingen bij neurologisch onderzoek;
  3. Duidelijke klachten in een functie of lichte klachten over meerdere functies;
  4. Forse klachten en belemmeringen in meerdere functies; minimaal 12 uur ambulant; meer dan 500 meter lopen;
  5. Volledige dagtaak niet meer mogelijk; loopafstand zonder hulp of rusten niet meer dan 200 meter;
  6. Af en toe, of aan één kant hulp nodig om 100 meter te kunnen afleggen;
  7. Kan, ook met hulpmiddelen, niet meer dan 5 meter afleggen; op rolstoel aangewezen;
  8. Aangewezen op rolstoel; grootste deel van de dag uit bed; effectief gebruik van armen mogelijk;
  9. Geheel afhankelijk; bedlegerig; communicatie mogelijk;
  10. Overleden; toe te schrijven aan MS*

* De levensverwachting is bij de meeste mensen met MS vrijwel hetzelfde als bij gezonde mensen. Als een MS-patiënt overlijdt, dan is dat meestal aan een andere ziekte of aan complicaties van MS zoals een longontsteking.

Mensen met MS hebben tegenwoordig een veel betere levensverwachting dan 50 jaar geleden. Recentere statistieken tonen aan dat die levensverwachting bij mannen gemiddeld met 6 jaar is ingekort, en bij vrouwen met 4 jaar in vergelijking met de sterftetafels voor de gehele bevolking.

Daaruit mag evenwel niet worden geconcludeerd dat MS erger is voor mannen, want ook bij een normale bevolking sterven de mannen 5 à 6 jaar jonger dan de vrouwen. Met andere woorden: het is niet omdat zij MS hebben dat mannen vroeger sterven dan vrouwelijke MS-patiënten, maar gewoon wegens het feit dat ze man zijn.

Bronnen: Fondation Charcot stichting en umcg.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *