Het dagelijks functioneren met MS kan wel eens trammelant geven. Van top tot teen zijn er functies die kunnen verminderen, of zelfs helemaal weigeren hun taak nog langer uit te voeren. Om hier zo goed mogelijk mee om te gaan, is een revalidatie-behandeling vaak gewenst. In onze rubriek ‘de zorgverlener’ daarom dit keer een gesprek met revalidatiearts dr. Vincent de Groot van het VUmc.

Door: Gisèle van Dokkum

Stel: we mogen meekijken tijdens een consult op de poli, wat zien we dan?

130605-mszien2-revalidatiearts-de-groot1dr. Vincent de Groot: “Bij een intakegesprek bevraag ik de patiënt eerst grondig. Onlangs kwam er een patiënt op de poli, die aangaf niet meer te kunnen werken en sporten. Dan kijk ik zo iemand na – via een neurologisch onderzoek – en in dit geval heb ik de relatie gelegd tussen moeheid, MS en het dagelijks functioneren. Daar geef ik duidelijke uitleg over. Patiënten mogen van mij verwachten dat de behandeling aansluit op hun hulpvraag, en met name op vragen over het dagelijks functioneren.”

Wat interesseert u in het bijzonder aan MS?

“Neurologische aandoeningen hebben veel symptomen met duidelijke gevolgen voor het dagelijkse functioneren. Wat MS voor mij een interessante aandoening maakt, is de veelheid aan verschijnselen, de variatie en de veranderingen die optreden met het verstrijken van de ziekteduur. Je bent eigenlijk continu alert bij een patiënt.”

Ik laat me altijd leiden door de hulpvraag van de patiënt.”

— Vincent de Groot, revalidatiearts

Behandelt u ook patiënten met andere aandoeningen dan MS?

“Jazeker, ik werk met patiënten met allerlei neurologische aandoeningen, zoals een dwarslaesie, herseninfarct, cerebrale parese (spastische kinderverlamming) en meer.”

Waarin onderscheidt MS zich van andere aandoeningen?

“Een dwarslaesie ontstaat over het algemeen acuut, en dan hoef je geen rekening te houden met de progressie van de ziekte. Dat is bij MS anders; daar treedt steeds verandering op tijdens het ziekteproces.”

“Mijn wetenschappelijk onderzoek richt zich grotendeels op patiënten met MS”

Hoe ziet u de samenwerking met andere disciplines?

“Op de revalidatieafdeling hebben wij multidisciplinair overleg en daar wordt bepaald welke zorg iemand nodig heeft. We stemmen steeds met elkaar af wat we willen nastreven bij een behandeling. Een goede samenwerking is dus van groot belang.”

Hoe zou u reageren als iemand met MS zegt: “Mijn energie besteed ik liever aan andere zaken: laat mij maar in de rolstoel zitten.”

“Dat komt inderdaad wel eens voor. Waar het ons – de revalidatiearts en het revalidatieteam – om gaat, is dat de patiënt zo goed als mogelijk kan deelnemen aan het leven. In zo’n situatie moet je de keuze van de patiënt respecteren. Bijvoorbeeld: als iemand geen energie heeft om door een museum te lopen en wel graag musea bezoekt, dan is de keuze voor een rolstoel de meest adequate oplossing. Of als een patiënt de voorkeur heeft om de hond uit te laten – in plaats van een museumbezoek – dan is dat ook prima. Ik laat me altijd leiden door de hulpvraag en de keuze van de patiënt.”

Ziet u ook mensen met een andere culturele achtergrond die MS hebben?

“Ja, met enige regelmaat. Die zijn trouwens niet anders dan autochtone patiënten. Bij allebei komen verschillende verschijnselen voor. Wel zijn er soms communicatieproblemen; dan is het vaak een taalbarrière die het lastig maakt om te achterhalen wat iemand bedoelt.”

Wat is uw mening over alternatieve geneeswijzen?

“Net als bij reguliere geneeswijzen moet aangetoond kunnen worden dat een behandeling werkt. Het gebruik van alternatieve geneeswijzen is een keuze van de patiënt.”

Is het hogere eigen risico bij de ziektekostenverzekering een belemmering voor een bezoek aan de specialist?

“Een behandeling van een revalidatiearts valt in het basispakket. Tot op heden heb ik nog niet gehoord dat patiënten vanwege het hogere eigen risico afzien van revalidatiebehandeling.”

Zijn er in de nabije toekomst vernieuwende behandelingen te verwachten?

“Er zijn verbeteringen bij het vervaardigen van spalken die het lopen verbeteren. Ook wordt steeds duidelijker dat het ook voor patiënten met MS belangrijk is binnen hun mogelijkheden sportief te bewegen. En het TREFAMS (TREating FAtigue in MS – onderzoek naar vermoeidheid bij MS) onderzoek loopt. Naar verwachting kunnen we begin 2015 de resultaten daarvan presenteren.”

*Gerelateerde artikelen op msweb over het werk van dr. Vincent de Groot MS Onderzoek >> proefschriften.

Fotograaf: Robert van Willigenburg

Eerder verschenen in MSzien jaargang 12, juni 2013 (2)

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.