Het MUREVAN onderzoek: zelfregulering als revalidatieresultaat: wat is belangrijk volgens ex-patiënten?

MUREVAN staat voor: Het Meten van Uitkomsten van REVAlidatie in Nederland. Er is onderzoek gedaan bij mensen die tussen 2012 en 2017 een revalidatieprogramma hebben ondergaan. Het onderzoek is gedaan naar onderwerpen zoals eigen regie en participatie na revalidatie. Het doel van het onderzoek is om een meetinstrument te ontwikkelen wat landelijk gebruikt kan worden in de revalidatie, voor alle patiëntengroepen, voor het meten van eigen regie, participatie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.

Wie?

De 40 deelnemers aan het onderzoek revalidatiepopulatie zijn personen met een diagnose die werd gedekt door een van de belangrijkste diagnostische groepen in de Nederlandse medische revalidatie: 1) amputatie, 2) neurologische aandoeningen (waaronder neuromusculaire aandoeningen), 3) chronische pijnstoornis, 4) musculoskeletale stoornis, 5) dwarslaesie of 6) verworven hersenletsel. De diagnostische groepen zijn uitgebreid met 7) oncologie, vanwege het toenemende aantal revalidatiepatiënten binnen deze populatie.

Daarnaast zijn de deelnemers aan het begin van hun revalidatietraject minstens 18 jaar oud zijn. Personen met onvoldoende kennis van de Nederlandse taal zijn uitgesloten. Er is gestreefd naar variatie in leeftijd, geslacht, opleidingsachtergrond, burgerlijke staat, etnische achtergrond en intramuraal of poliklinisch traject. De werving is gedaan via patiëntenorganisaties, social media en interne werving (via uitnodigingsbrieven aan ex-patiënten) bij oud-patiënten van Revalidatiecentrum De Hoogstraat.

Wat?

Het is voor iedereen, op zijn of haar eigen manier, belangrijk om deel te nemen aan de maatschappij. Op welke manier je dit doet is heel persoonlijk en kan gezien worden als het voeren van je eigen regie, wat samenhangt met zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Tijdens het leven leer je dit op je eigen manier in te vullen. Maar wanneer je, door een ongeluk of ziekte, in revalidatie belandt, kan dit uit balans raken. Daarom zijn deze onderwerpen een belangrijk onderdeel van een revalidatietraject.

Onderstaande afbeelding laat de belangrijke thema’s goed zien!

Het onderzoek is inmiddels al 3 jaar bezig. Tijdens de eerste fase van het onderzoek hebben revalidanten verteld wat zij vinden dat tijdens een revalidatietraject aan bod moet komen om zo goed mogelijk eigen regie te kunnen voeren. Het resultaat van het onderzoek wordt in drie delen gepubliceerd.

Link naar de eerste publicatie: www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638288.2021.1998663

Meer weten? Of interesse in de wetenschappelijke publicaties over dit onderzoek? Neem contact op met: Tanja Mol (t.mol@dehoogstraat.nl)

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *