MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners, vooralsnog in Oost Brabant, gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met MS. MSZN heeft als doel de meest optimale zorg leveren aan alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte.

nieuws-130812-MSzorgNederlandIn het netwerk participeren onder andere verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen. Doel daarbij is da de patiënt centraal staat en zelf de regie over zijn zorgproces houdt.

Om haar doel te bereiken vormt MS Zorg Nederland niet alleen netwerken van gespecialiseerde zorgverleners met optimale onderlinge samenwerking maar verzorgt ook scholingen en trainingen van zorgverleners, ontwikkelt richtlijnen voor verbetering van de organisatie van zorg en stimuleert bij zelfmanagement.

MS Zorg Nederland is voortgekomen uit een lokaal initiatief in de regio Oost-Brabant. De organisatie valt inmiddels onder de Stichting MS Zorg Nederland waarin vier organisaties zitting hebben: Ergotherapie Van Bakel, Maatschap Neurologie Eindhoven (Catharina Ziekenhuis), Archipel Zorggroep en Vitalis Behandelgroep.

De dagelijkse coördinatie wordt verricht door Vivian van Bakel (ergotherapeut), Gerald Hengstman (neuroloog) en Kees van Gelder (specialist ouderengeneeskunde). Zij worden ondersteund door een projectgroep bestaande uit vele disciplines. Ook niet-zorgverleners zijn betrokken bij het proces zoals organisatie-deskundigen en ICT specialisten. Inmiddels hebben zich meer dan 100 zorgverleners aangemeld om deel te nemen aan het netwerk.

MS Zorg Nederland organiseert op 25 en 26 oktober voor de hulpverleners in Oost Brabant een ‘Basisscholing’. Tevens is het de bedoeling om het netwerk verder uit te rollen te beginnen bij de regio’s Zuid-Holland Noord en Zuid-Kennemerland.

Bron en meer info: www.mszorgnederland.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.