De zorg voor MS-patiënten in Nederland is versnipperd en niet goed georganiseerd. De verschillende regio’s moeten samen gaan werken om MS-zorg op een uniforme en constructieve manier vorm te geven. Dat is de mening van Gerald Hengstman van MS Zorg Nederland.

Marijn de Vries

MS heeft vele gezichten, en voor MS-zorg in Nederland geldt praktisch hetzelfde. Hoe die zorg eruit ziet hangt af van de regio waarin je woont. Daar wil MS Zorg Nederland verandering in brengen door eenduidige richtlijnen voor de zorg voor MS-patiënten in te voeren – waar dan ook in Nederland en voor elke fase van de ziekte. Gerald Hengstman, neuroloog in het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven, vertelt over het hoe en waarom van dit initiatief waarvan hij mede-oprichter is.

Stapje verder

Hengstman is een bezige bij. Hij is ook initiatiefnemer en lid van het dagelijks bestuur van de landelijke werkgroep Multiple Sclerose van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. “Naast het puur praktisch verlenen van zorg, begon ik me al vrij snel te verbazen over hoe die MS-zorg in elkaar zat”, zegt hij. “Ik ben, als het over mijn werk gaat, altijd op zoek naar verandering. Je kunt je als dokter wel blijven verschuilen achter het technische stukje, maar je kunt ook net een stapje verder gaan”.

Eigenlijk heb je een paar gekken nodig die de kar gaan trekken”

— Gerald Hengstman

Dat leidde zeven jaar geleden tot een samenwerkingsverband om de MS zorg in Oost-Brabant te verbeteren. “Dat had al vrij snel tot gevolg dat we met een aantal verschillende partijen om de tafel zijn gaan zitten om in ieder geval regionaal de zorg anders te kunnen gaan inrichten. En uiteindelijk kwam daar een landelijk initiatief uit: MS Zorg Nederland”.

Netwerken

Het begon dus allemaal in de regio Eindhoven. In 2013 wilden Leiden en Haarlem zich graag ook aanmelden bij een netwerk voor kennis en kunde omtrent MS. En aan deze vijf regio’s (drie in Oost-Brabant, Leiden en Haarlem, goed voor 200 aangesloten zorgverleners) voegen zich dit jaar nog de regio’s Nijmegen, Arnhem, Den Bosch, Doetinchem en Ede toe. Het betreft nu in totaal 400 zorgverleners die zich hebben aangesloten. “We zitten op tien netwerken, da’s ongeveer een kwart van Nederland” schat Hengstman in.

Ligt de vernieuwing dan alleen in het creëren en combineren van netwerken? “Op zich bestaan die netwerken al veel langer, in heel veel verschillende vormen. Dat is niet nieuw” aldus Hengstman. Maar de vernieuwing die MS Zorg Nederland wil brengen, zit hem vooral in de het samenvoegen van deze netwerken en een directe verbinding met alle lagen van de zorg. “Je hebt het dan over negen verschillende disciplines op dit moment, waarbij je niet alleen de eerste lijn en de tweede lijn – ziekenhuis en revalidatiecentrum – maar ook de derde lijn – het verpleeghuis – erbij betrekt. Dat is wel bijzonder, om op die manier aan de slag te gaan”.

De bal is inmiddels echt gaan rollen, regio’s komen zichzelf aanmelden voor het netwerk dat MS Zorg Nederland biedt. Hengstman: “Je kunt merken aan allerlei zorgverleners die bij MS betrokken zijn dat eigenlijk iedereen wel een beetje dezelfde visie heeft op wat de meest ideale zorg zou zijn”. Er bestaat alleen veel onzekerheid over hoe je die zorg het beste aan kunt pakken. “Eigenlijk heb je, om het oneerbiedig te zeggen, een paar gekken nodig die de kar gaan trekken.”

Idealistisch

Hengstman staat een set eenduidige richtlijnen voor ogen die landelijk gehanteerd kan worden. “Wij streven er zeker naar om de MS zorg beter omschreven te krijgen. Daarnaast willen we ook graag meer inhoudelijke richtlijnen zien, zodat het niet alleen over medicatie gaat, maar ook bijvoorbeeld over fysiotherapie. Maar dat willen we dan wel echt in samenspraak met de beroepsverenigingen doen”.

website MS Zorg NederlandZo hoopt Hengstman dat er landelijk uniforme MS zorg gerealiseerd kan worden. De kracht van dit initiatief ligt in de laagdrempeligheid en het delen van kennis en ervaringen. “Dat is volgens mij de manier die MS Zorg Nederland biedt. Het is geen organisatie die de boel oplegt of dicteert hoe het allemaal zou moeten, maar meer een club die faciliteiten schept voor het optimaliseren van de zorg”.

Haalbaar

Het doel van MS Zorg Nederland luidt dus: alle MS-patiënten in Nederland toegang geven tot laagdrempelige en hoogwaardige zorg, zodat ze in alle fasen van de ziekte zelf zo veel mogelijk de regie in eigen hand kunnen houden. Heel idealistisch? Hengstman is er zeker van dat de plannen haalbaar zijn. “Ik denk dat het succes van nu dat ook wel aantoont. Tegelijkertijd moeten we ons wel realiseren dat het niet allemaal morgen geregeld is”.

Foto 1: Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Eerder verschenen in MSzien 2014, nr 3.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *