Over de voordelen van vroegtijdige behandeling van MS

Veel mensen vinden het lastig te beslissen wanneer zij met een behandeling voor MS moeten starten. Zij ondervinden nog maar weinig klachten en het vooruitzicht bijwerkingen van de medicatie te krijgen lokt hen niet aan. Veel mensen kiezen er dan ook voor medicamenteuze behandeling uit te stellen.

Ziekteremmende medicatie of niet?MS is echter een ziekte die je je hele leven lang bij je draagt. Vroeg starten met behandelen kan een positieve impact hebben omdat daardoor mogelijk vertraging van progressie van de ziekte optreedt. Bespreek de mogelijkheden met je arts om zo tot het beste plan voor je welzijn op korte en lange termijn te komen.

Beperken van neurologische schade

Het is gemakkelijker te begrijpen waarom vroeg ingrijpen bij MS gunstig is, wanneer je bedenkt hoe groot de impact van MS op het lichaam is. Onze zenuwen zijn van levensbelang voor alle delen van het lichaam die met de hersenen in verbinding staan. Deze zenuwen zijn beschermd door een vettige stof, myeline genaamd.

MS kenmerkt zich voor een deel door de aanvallen van het immuunsysteem op de myelinelaag. Wanneer de myeline afneemt, raken de zenuwen kwetsbaar voor beschadiging. Littekens of laesies kunnen op de hersenen, in het ruggenmerg of de oogzenuw voorkomen. Na verloop van tijd raakt de verbinding tussen hersenen en het lichaam defect.

Ongeveer 85% van de mensen met MS hebben de relapsing-remitting vorm (RRMS). Zij krijgen aanvallen van MS symptomen gevolgd door perioden van herstel. Een studie uit 2009, gepubliceerd in The Journal of Managed Care Medicine, schatte dat voor iedere MS-aanval (schub) die klachten veroorzaakte, 10 aanvallen optraden zonder dat de patiënt zich daarvan bewust was.

Ziekteremmende therapieën (DMT’s = disease modifying therapies) kunnen de ernst en de frequentie van de aanvallen beperken. Zij werken in op het immuunsysteem van het lichaam. Vervolgens beperken zij de neurologische schade die MS veroorzaakt.

Secundaire progressieve MS (SPMS)

Een aantal jaren na de diagnose kan RRMS oovergaan in SPMS waarbij geen perioden van herstel meer voorkomen. DMT’s zijn bij SPMS niet effectief. Daarom kan je arts je aanraden vroeg met DMT’s te starten, wanneer deze medicijnen nog aanzienlijk effect kunnen hebben.

Bijwerkingen van de behandeling

Hoewel DMT’s mogelijkerwijs effectief zijn, gaan zij wel gepaard met bijwerkingen en risico’s. Deze kunnen uiteenlopen van tamelijk milde, griepachtige verschijnselen en irritatie rond de injectieplaats tot een hoger risico op kanker. Het is belangrijk deze risico’s met de arts te bespreken om de opties die je hebt volledig te begrijpen en tegen elkaar af te wegen.

Complicaties van onbehandelde MS

Wanneer MS onbehandeld blijft, veroorzaakt het na 20 tot 25 jaar bij 80% à 90 % van de mensen met deze aandoening aanzienlijke handicaps.
Omdat de diagnose meestal wordt gesteld tussen het 20e en 50e jaar, hebben veel mensen nog een zee van tijd voor zich. Het is belangrijk te overwegen zo vroeg mogelijk met behandeling van de ziekte te beginnen en ziekteactiviteit te stoppen om uit deze tijd het beste te halen.

Behandelmogelijkheden zijn beperkt voor mensen met gevorderde of progressieve vormen van MS. Er bestaan geen DMT’s die voor SPMS zijn goedgekeurd. Slechts één DMT, ocrelizumab (Ocrevus), is goedgekeurd voor een kleine groep mensen met primair progressieve MS (PPMS).

Verder is er geen medicatie, die schade die reeds door MS is veroorzaakt, kan herstellen.
Een artikel uit 2017, gepubliceerd in The Journal of Neurologie, Neurosurgery and Psychiatry vermeldt dat veel mensen pas enkele jaren na de diagnose toegang tot DMT’s krijgen. Deze groep mensen stelt behandeling uit, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de hersenen. Wanneer iemand achteruit gaat, is het erg lastig of misschien zelfs wel onmogelijk om de vaardigheden die verloren zijn gegaan te herstellen.

Conclusie

Een vroege start van de behandeling zorgt er in het algemeen voor dat je de meeste kans hebt om de progressie van de ziekte te vertragen. Het beperkt ontstekingen en beschadigingen van de zenuwcellen die ervoor zorgen dat je ziekte verergert. Vroege behandeling met DMT’s of andere behandelingen voor symptoombeheersing kunnen bovendien pijn verminderen en je helpen beter met je ziekte om te gaan.

Bespreek alle mogelijkheden met je arts om meer te weten te komen over de voordelen die vroege behandeling in jouw geval biedt.

Bron: www.healthline.com/health/multiple-sclerosis/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.