Het gebruik van medicinale cannabis is dit jaar opnieuw flink toegenomen. De drug, gebruikt door patiënten met chronische pijn, MS, glaucoom, kanker en aids, gaan in 2015 naar verwachting 24.600 keer over de toonbank bij apotheken.

Dat is een stijging van 45 procent vergeleken met vorig jaar, meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). In 2012 verstrekten apotheken ongeveer 11.000 keer cannabis als medicijn. Dat is minder dan de helft vergeleken met dit jaar. Ook het aantal gebruikers van medicinale cannabis is in die periode verdubbeld: van zo’n 2000 drie jaar geleden tot meer dan 4000 in 2015.

Variaties

Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), onderdeel van het ministerie van VWS, is in Nederland verantwoordelijk voor de productie en levering van cannabis als medicijn. Dit bureau brengt op dit moment vijf variaties cannabis op de markt. Het gaat om Bedrocan, Bedrobinol, Bediol, Bedica en Bedrolite.

Cannabis dat als medicijn wordt gebruikt kan als thee worden gedronken of met een verdamper worden ingeademd. Het roken van medicinale cannabis wordt afgeraden. Gemiddeld wordt een gebruiker in een jaar zo’n zes keer voorzien van cannabis, waarbij de gemiddelde hoeveelheid per keer ongeveer 16 gram bedraagt.

Medicinale cannabis kent geen standaardvergoeding uit het basispakket. SFK bracht de cijfers donderdag via het Pharmaceutisch Weekblad naar buiten.

Bron: www.skipr.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.