Zweedse onderzoekers tonen met onderzoek in liquor aan dat behandeling met Tysabri zenuwbeschadiging bij de schubvorm van MS vermindert. Zij bevestigen langs die weg dat Tysabri het verlies van zenuwweefsel afremt en daardoor, behalve het verminderen van de kans op schubs, ook de ontwikkeling van blijvende neurologische handicaps vermindert.

Behandeling met Tysabri vermindert de uitbreiding van zenuwbeschadiging bij de schubvorm van MS. Deze actieve ontstekingsremmende behandeling remt het verlies van zenuwcellen en remt daardoor de ontwikkeling van blijvende neurologische handicaps.

De invloed van de huidige MS-medicijnen op beschadiging van zenuwweefsel en op het aantal immunologisch werkzame cellen is nog altijd onduidelijk. Onderzoekers in Göteborg bestudeerden daarom de invloed van de behandeling met Tysabri op het gehalte van twee stoffen die bij hersenweefselschade vrijkomen in de liquor van mensen met MS. Het gaat daarbij om stoffen, die specifiek zijn voor respectivelijk zenuwvezels en immunologische activiteit: ‘neurofilament light (NFL)’ en ‘glial febrillary acid protein (GFAP)’

Zij deden bij 92 mensen met de schubvorm van MS een liquorpunctie, zowel voorafgaand aan de behandeling met Tysabri als 6 en 12 maanden na het begin van de behandeling. Van die groep gebruikten 86 mensen het medicijn als tweede behandeling nadat de ziekteactiviteit, ondanks behandeling met andere MS-medicijnen, was verhevigd.

De onderzoekers bepaalden het gehalte van de twee stoffen in de liquor met tevoren door henzelf ontwikkelde en gevalideerde immunochemische meetmethodes.

Behandeling met Tysabri verminderde het gehalte van NFL van een gemiddelde waarde van 1.300 tot 400 nanogram (400 x 10-9 gr)/liter. De laatst gemeten waarde was niet statistisch aantoonbaar verschillend van de gemiddelde waarde van 350 ng/l die zij vonden bij 28 gezonde controlepersonen. Nadere bestudering van de gegevens liet zien dat de vermindering van NFL onafhankelijk was van vorige behandelingen. Ook maakte het niet uit, of de mensen in de drie maanden vóór het starten van de behandeling al of niet schubs hadden gehad.

De onderzoekers konden geen verschillen vinden in het gehalte GFAP vóór en na de behandelingsperiode.

Bron: Gunnarsson M, Malmeström C, Axelsson M, Sundström P, Dahle C, Vrethem M, Olsson T, Piehl F, Norgren N, Rosengren L, Svenningsson A, Lycke J.
Annals of Neurology 2010 Oct 28. [Epub ahead of print]