Multiple sclerose: steeds meer therapeutische mogelijkheden in de pijplijn

“Waarschijnlijk zal voor bepaalde groepen patiënten spoedig een specifieke werkzame stof ter beschikking staan”. Dit stelt prof. dr. Ralf. Gold, president van de Duitse Vereniging voor Neurologie (DGN) in een overzicht van de meest recente inzichten in het vooruitzicht.

OnderzoekenOp dit moment wordt een hele reeks nieuwe stoffen voor de behandeling van multiple sclerose in klinische studies onderzocht. Een grote uitdaging blijven de progressieve verloopvormen, maar er is hoop. Het is echter te vroeg om te spreken van een doorbraak bij de therapie voor de progressieve MS.

Progressieve MS: vertraging van de progressie met Siponimod

Actuele gegevens met betrekking tot de werking van Siponimod bij een progressief verloop voeden de hoop, dat ook bij secundair chronisch progressieve MS, waarbij nog schubs optreden, immuuntherapie kan aanslaan.

Er kan tussen 25 en 30% vertraging van de progressie bereikt worden. De S1P-receptor-modulator Siponimod belet T- en B-cellen de lymfeklier te verlaten en een voor MS specifiek ontstekingsproces te veroorzaken.

De nog niet gepubliceerde studie is half september in Londen op de bijeenkomst ECTRIMS voor de eerste keer gepresenteerd (Kappos, Bar-Or, Gold et al. Abstract ECTRIMS 2016). Lees hier meer over ECTRIMS 2016.

Progressieve MS: Ocrelizumab voor de registratie

Ocrelizumab is een verder verbeterd monoklonaal antilichaam, dat het therapiespectrum weldra kan vergroten. Ocrelizumab breekt B-cellen af, die een sleutelrol spelen bij het ontstaan van typische MS-ontstekingen in het centrale zenuwstelsel.

De positieve resultaten van de fase III-studies geven hoop dat deze therapie in de toekomst niet alleen bij RRMS, maar ook bij bepaalde subgroepen met progressieve MS geregistreerd zal worden (de studies ORATORIO en OPERA; Montalban et al. ECTRIMS 2015, Charcot Congress 2015 – zijn nog niet gepubliceerd, maar in het stadium van voorbereiding).

Financiële injectie als stimulans voor het onderzoek: om oplossingen voor de progressieve verloopvormen van MS te vinden heeft de Internationale Alliantie voor Progressieve MS, waartoe ook de Duitse MS vereniging (DMSG) hoort, met een ongekend globale inspanning drie internationaal samenwerkende onderzoekverenigingen elk een som van 4,2 miljoen Euro toegekend.

Schubvormige MS: Daclizumab vergroot het therapiespectrum

Sinds een paar weken vult een nieuwe klasse van stoffen het arsenaal van geneesmiddelen tegen MS aan. Daclizumab is nu in de EU voor behandeling van volwassenen met RRMS geregistreerd.

Daclizumab is een monoklonaal antilichaam en grijpt, in tegenstelling tot dusver bekende geneesmiddelen, in op het immuunsysteem door hoofdzakelijk de natuurlijke killercellen (NK) te reguleren.

De werkzame stof bindt zich sterk aan het CD25-onderdeel van de interleukine-2-receptor op geactiveerde T-cellen. Daardoor werkt de werkzame stof immuunmodulerend, omdat hij de toename van regulerende natuurlijke killercellen bevordert.

In de registratiestudies met meer dan 1800 patiënten was het percentage schubs ten opzichte van het beproefde MS-geneesmiddel interferon-β-1a ongeveer gehalveerd. (Kappos et al. NEJM 2015). “Het vergroot onze behandelmogelijkheden bij RRMS. Nu moeten volgende studies laten zien welke patiënten in het bijzonder van het nieuwe medicijn profiteren”, legt prof. Gold uit.

MS en omgeving

Er komen momenteel steeds meer aanwijzingen dat zoutconcentraties via de voeding direct leiden tot activering van auto-agressieve immuuncellen. Interessant is de herverdeling van de zouten in de delen van het lichaam.

Nieuwe resultaten tonen aan dat de zouten door opslag in de huid van MS-patiënten direct de activering van het immuunsysteem kunnen versterken. De concentraties werden spectroscopisch gemeten en liggen ca. een derde hoger dan bij gezonde controles.

Het resultaat is heel karakteristiek en wordt niet in andere organen gezien, maar uitsluitend in de huid (Jörg, Linker. Abstract No. 141 – Voordracht bij ECTRIMS 2016).

Literatuur
1. Kappos L et al. Daclizumab HYP versus Interferon Beta-1a in Relapsing Multiple Sclerosis. N Engl J Med 2015; 373(15): 1418–28.
2. Kappos, Bar-Or, Gold et al. Abstract ECTRIMS 2016
3. ORATORIO en OPERA studies; Montalban et al. ECTRIMS 2015, Charcot Kongress 2015 – nog niet gepubliceerd, maar in het stadium van voorbereiding
4. Jörg, Linker. Abstract No. 141 – Voordracht bij ECTRIMS 2016

Bron: Deutsche Gesellschaft für Neurologie e.V.- 23.09.2016
Redactie: DMSG Bundesverband e.V. – 23.09.2016

Bron: www.DMSG.de, september 2016

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.