Ziekte remmende medicatie remt overgang naar SPMS

Bij vrouwen is de kans dat hun relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS) overgaat in secundaire progressieve MS (SPMS) kleiner dan bij mannen. Dat geldt ook voor mensen met MS die voor langere tijd ziekteremmende MS-medicatie gebruiken (DMT’s), zo blijkt uit een studie gebaseerd op de Italiaanse MS registry database.

SPMS is een tweede stadium van MS, dat volgt op RRMS. Bij SPMS vindt geleidelijke achteruitgang plaats, met zenuwschade en zenuwverlies en ontwikkeling van invaliditeit. Toen er nog geen DMT’s (disease modifying therapies) waren, ontwikkelden bijna alle mensen met RRMS (zo’n 90%) binnen 25 jaar SPMS, zo blijkt uit studies.

SPMS moeilijk vast te stellen

Het is moeilijk om precies vast te stellen of iemand de diagnose SPMS heeft. Het is lastig om te bepalen voor de artsen of verslechtering van symptomen een gevolg is van schade door een relapse (ook wel schubs of ontstekingsaanval genoemd), zoals dat bij RRMS gebeurt. Of dat de verslechtering optreedt zonder verdere ontstekingsaanvallen. Dat laatste betekent dat iemand SPMS heeft.

MRI scans

“Regelmatige MRI scans en regelmatig neurologisch onderzoek kunnen helpen, maar tot nu toe is er geen duidelijke methode om de overgang van RRMS naar SPMS exact vast te stellen in de dagelijkse praktijk”, aldus Pietro Iaffaldano op het 35ste ECTRIMS congres in Stockholm. Iaffaldano is een neuroloog en onderzoeker aan de Universiteit of Bari Aldo Moro, in Italië.
Om de prevalentie (hoe vaak SPMS voorkomt) en risicofactoren die de overgang van RRMS naar SPMS veroorzaken beter te begrijpen, bekeken de onderzoekers van deze studie naar de medische onderzoeken die gedaan waren bij 19.318 mensen met RRMS uit de Italiaanse MS-registratie.

Wanneer meer of minder kans?

Uit de analyse van deze medische data blijkt het volgende:

De volgende groepen mensen met RRMS hebben meer kans dat hun RRMS overgaat in SPMS:

  • Mensen van die op latere leeftijd de diagnose MS krijgen (40 jaar en ouder)
  • Mensen met meerdere laesies (plekken op MRI) of meerdere symptomen al in het begin
  • Mensen met meer invaliditeitsproblemen (hogere EDSS)
  • Mensen met RRMS met meerdere relapses (aanvallen) per jaar

De volgende groepen met RRMS hebben juist minder kans om over te gaan naar SPMS:

  • Vrouwen
  • Mensen met RRMS die al langere tijd DMT’s gebruiken

Gebruik van DMT’s beschermende factor

“De ‘enige significante (statistisch bewezen) beschermende factor’ die uit het onderzoek naar voren kwam, was het gebruik van DMTs”, zei Iaffaldano.

Ook leek de snelle start van MS-medicatie van belang; hoe minder tijd tussen de diagnose en de start van DMT-gebruik, hoe kleiner het risico om SPMS te ontwikkelen.

“Real-world data (gegevens uit de dagelijkse praktijk) uit de Italiaanse MS registry database,” concludeerde de onderzoeker, “laten zien dat tijdig en continu gebruik van MS-remmende medicatie de kans op overgang van RRMS naar SPMS verkleinen.”

Bronnen: www.msdebaas.nl/
en Presentatie tijdens ECTRIMS2019: Defining the risk factors for the conversion to secondary progressive multiple sclerosis: a retrospective cohort study of the Italian MS Register – ECTRIMS Online Library. Iaffaldano P. Sep 12, 2019; 279454; 156

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.