Vroegtijdig beginnen met het gebruik van natalizumab bij RRMS leidt tot een gunstiger ziekteverloop. Dit suggereert een nieuwe Nederlandse studie. Het blijkt moeilijk om andere meetwaarden te vinden die het effect van natalizumab op ziekteverloop kunnen voorspellen.

Natalizumab is een effectieve behandeling voor relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS). Maar welke mensen met RRMS hebben het meeste baat bij deze medicijnen? Om deze vraag te beantwoorden is er meer kennis nodig over voorspellende meetwaarden waaraan je kunt zien hoe de RRMS verloopt bij mensen die natalizumab zijn gaan gebruiken.

Gezochte meetwaarden

Onderzoekers zochten naar zulke voorspellende meetwaardes (klinisch en op MRI). 135 mensen met RRMS die natalizumab gebruiken, werden geselecteerd uit een cohort van deelnemers aan een studie van het Amsterdam UMC dat al langer wordt gevolgd.

De volgende meetwaarden werden bekeken: de Expanded Disability Status Scale (EDSS), en twee op MRI en EDSS gebaseerde metingen: afwezigheid van ziekte activiteit (no evidence of diseaseactivity, NEDA) en afwezigheid van verslechtering of actieve ontstekingen (no evidence of progression or active disease, NEPAD).

Basis meetwaarden van vóór het gebruik van natalizumab en eindpunt metingen na aanvang van de medicatie werden vergeleken. Gemiddeld zat er 4,9 jaar tussen de metingen.

Wat is het resultaat?

Resultaten laten zien dat deelnemers met een langere ziekteduur bij aanvang van natalizumab een hoger risico hebben op een vroegtijdige EDSS verslechtering. Een hoger aantal terugvallen voor de eerste meting voorspelde een langere afwezigheid van verslechtering of actieve ontstekingen.

De andere meetwaarden lijken geen voorspellende waarde te hebben. De onderzoekers vonden daarnaast bij een hoger dan verwacht aantal gebruikers van natalizumab een verslechtering in EDSS (43,7%). Bij 17,8% verbeterde de EDSS.

Wellicht komt dit resultaat doordat er op langere termijn gekeken is en het eerste jaar van natalizumab gebruik is uitgesloten van de metingen. Tijdens dit eerste jaar verbetert vaak de EDSS score. Als deze waarde dus niet wordt meegenomen is het resultaat minder gunstig.

De resultaten suggereren dat mensen met RRMS  het beste vroegtijdig, tijdens de actieve onstekingsfase, kunnen beginnen met natalizumab omdat dit resulteert in een gunstiger ziekteverloop.

Bron: I. Dekker, C.E. Leurs, M.H.J. Hagens, Z.L.E. van Kempen, I. Kleerekooperb,

B.I. Lissenberg-Witte, F. Barkhof, B.M.J. Uitdehaag, L.J. Balk, M.P. Wattjes, J. Killestein

Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, MS Centrum Amsterdam; University College London en Hannover Medical School.
Multiple Sclerosis Related Disorders – Mei 2019

Samenvatting: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31174043

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.