Risico op infecties voorspellen bij mensen met MS die behandeld worden met ocrelizumab

Ocrelizumab is een relatief nieuwe vorm van behandeling van multiple sclerose, gericht op het afremmen van het immuunsysteem. Dit afremmen kan leiden tot een verhoogd risico op infecties maar is voor ocrelizumab nog niet eerder onderzocht. 

Onderzoek en MSIn deze studie is daarom gekeken naar risicofactoren voor het ontwikkelen van infecties na behandeling met ocrelizumab. De onderzoekers concluderen dat lagere bloedconcentraties van immunoglobuline A en G (IgA en IgG) en een lagere leeftijd gerelateerd waren aan een verhoogd risico op infecties.

Verhoogd infectie risico

Behandeling bij MS is er vaak op gericht het immuunsysteem af te remmen voor een gunstiger ziekteverloop. Het gebruik van deze therapieën gaat echter ook gepaard met een verhoogd risico op infecties.

Met name bij ocrelizumab is nog niet goed onderzocht of bepaalde factoren, zoals bloedbepalingen, kunnen voorspellen wie een hoger risico heeft op dergelijke infecties. Daarom onderzocht deze studie welke factoren voorspellend zijn voor infecties tijdens het behandelen met ocrelizumab.

Deelnemers

Er werden 185 mensen met MS geïncludeerd, hiervan was 72% vrouw en waren gemiddeld 43 jaar oud. De gemiddelde ziekteduur was 10.7 jaar en gemiddeld kregen deze mensen 4.6 doses ocrelizumab. Zij rapporteerden vervolgens of zij infecties opliepen dan wel bepaalde antibiotica of antivirale middelen gebruikten.

In deze periode werden bij 89 mensen met MS 176 infecties gerapporteerd en 47 rapporteerden gebruik van antibiotica of antivirale middelen.

Het ontstaan van deze infecties werd voorspeld met verzamelde informatie over eerdere infecties, leeftijd, geslacht, ziekteduur, invaliditeit (gemeten met EDSS), het aantal ocrelizumab doses en de concentratie immunoglobuline (Ig) in het bloed.

Immunoglobulines* worden ook wel antilichamen of antistoffen genoemd en worden gemaakt door het immuunsysteem om infecties tegen te gaan. Er werd bepaald welke van deze variabelen relateerden aan een verhoogd risico op infecties en welke aan het gebruik van antimicrobiële middelen.

Zowel een lagere IgA als een lagere IgG concentratie in het bloed was gerelateerd aan een verhoogd risico op infecties. Een effect van lagere leeftijd op een verhoogd risico werd alleen gevonden in combinatie met IgG concentratie. Een hogere IgA concentratie relateerde samen met een lagere leeftijd, langere ziekteduur, en een verhoogde EDSS aan een verhoogde kans op het gebruiken van antibiotica of antivirale middelen.

Conclusie

Een lagere IgA en IgG concentraties en een lagere leeftijd relateren aan een verhoogd risico op infecties en gebruik van antibiotica of antivirale middelen. De onderzoekers concluderen dat het belangrijk kan zijn om immunoglobuline profielen vast te stellen bij mensen met MS voor en tijdens ocrelizumab behandeling.

*Immunoglobuline: Immunoglobuline A (IgA) en B (IgB) zijn bepaalde vormen van antistoffen/-lichamen. IgG komt vaker voor in het bloed dan IgA (70-80% van alle antistoffen, vergeleken met 15% IgA) en vormt de basis van lange termijn bescherming tegen micro organismen, evenals de basis voor vaccinaties. IgA is vooral betrokken bij bescherming van de slijmvliezen.

Bron: Nabil Seery, et all, Melbourne, Australia; CNS Drugs. 2021 Apr 13

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33847902/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.