Het effect van alemtuzumab op MS

Het medicijn alemtuzumab (Lemtrada®) verlaagt het jaarlijkse terugvalpercentage (ARR) bij mensen met MS onafhankelijk van welke behandelmethode eraan voorafging. Dit geldt ook als de ziekte actief was tijdens het gebruik van het medicijn natalizumab. In totaal werd de klachten niet erger bij 90% van de deelnemers en bij 20% trad er zelfs een verbetering op na 2 jaar gebruik van alemtuzumab.

Er zijn weinig harde cijfers over alemtuzumab en de gegevens die er wel zijn geven geen informatie over de effectiviteit ervan na het gebruik van verschillende ziektemodificerende-medicijnen (DMT’s). Het doel van de studie was het krijgen van betrouwbare gegevens over het effect van klinische variabelen en eerdere DMT’s op de klinische reactie op het gebruik van alemtuzumab.

Het onderzoek

Zestien Italiaanse MS-centra melden achteraf mensen met MS aan die van januari 2015 tot december 2018 startten met het gebruik van alemtuzumab. Van deze mensen werden een aantal gegevens vastgelegd, zoals: persoonlijk gegevens, eerdere behandelingen, hoe lang het duurt voor het medicijn uit het lichaam verdwenen is, eventuele terugval, Expanded Disability Status Scale (EDSS-score) en MRI-resultaten.

Statistische modellen werden gebruikt om het effect van de diverse factoren op de terugvalcijfers te bepalen nadat men begon met het gebruik van alemtuzumab.

Resultaten

Voor het onderzoek werden de gegevens van 322 mensen met MS geanalyseerd, hun gemiddelde leeftijd was 36,8 jaar. Eerdere medicatie bestond uit:

  • fingolimod (106),
  • natalizumab (80),
  • eerstelijns orale middelen (56),
  • eerstelijns injecties (interferon/glatiramer acetaat; 30) en
  • andere medicijnen (15).

Vijfendertig personen gebruikten eerder geen medicatie. Het terugvalcijfer voor het gebruik van alemtuzumab was 0,99 en nam af tot 0,13 tijdens het gebruik ervan. Het aantal terugvallen in het jaar voor men begon met alemtuzumab hield verband met de ARR tijdens het gebruik.

Bij 94,5% van de mensen trad er in het eerste jaar geen progressie van de ziekte op en na twee jaar was dit 89,2%. Bij 13,5% van de deelnemers verbeterde de EDSS-score na een jaar, bij 20,6% na twee jaar gebruik van alemtuzumab.

Een nieuwe indeling van de deelnemers na zes maanden onderzoek, toonde na een jaar geen verandering van het ziektebeeld aan bij 71,6% van de deelnemers en bij 58,9% na twee jaar.

Bron: Cinzia Valeria russo et al. Eur J Neurol 2021 Sep 24.

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34558755/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.