Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft in mei 2015, na een nieuwe evaluatie van de therapie met Tysabri, meerdere aanbevelingen gedaan om het risico op PML te beperken.

nieuws-130211-aanvraagtysabrieerstelijnsPML is een zeldzame herseninfectie, die als complicatie bij bepaalde vormen van immunotherapie kan optreden. Met name het middel Tysabri (Natalizumab) wordt met PML in verband gebracht.

De veroorzaker van de infectie, die – wanneer niet tijdig behandeld – dodelijk kan zijn, is het JC-virus (JCV), dat veel onder de bevolking voorkomt, maar zelden actief wordt. Bij het eerste contact, dat gewoonlijk vóór de volwassen leeftijd plaats vindt, worden meestal geen symptomen gezien. PML ontstaat alleen wanneer het immuunsysteem erg verzwakt of onderdrukt is. Het is net als MS een demyeliniserende ziekte.

Tysabri-therapie is in veel gevallen zeer effectief, maar heeft dus ook een keerzijde: het risico op PML. Mensen met MS die met Tysabri worden behandeld, lopen groot risico om deze ziekte te krijgen, vooral wanneer sprake is van volgende drie factoren:

  • aanwezigheid van anti-JCV-antilichamen;
  • behandeling >2 jaar met Tysabri;
  • behandeling met immunosuppressiva vóór starten met Tysabri therapie;

Het is daarom raadzaam, vóór behandeling met Tysabri, patiënten op PML te onderzoeken en dit vervolgens elk halfjaar te herhalen. Bovendien is er behoefte aan betere en gevoeligere testmethoden om PML-risico te beperken. Doel van de EMA-evaluatie is:

  • meer duidelijkheid verkrijgen over onder andere de diagnose van PML voordat symptomen zijn gezien, de ontwikkeling van de ziekte (ook na stoppen met Tysabri), de incidentie, enz.;
  • eventueel aanpassen van de aanbevelingen m.b.t Tysabri-therapie vanwege het risico op PML.

Hierdoor zouden patiënten die baat hebben bij Tysabri-therapie de behandeling kunnen voortzetten met verminderd risico op PML.

Bron: DMSG Bundesverband e.V. – 19. Mai 2015

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *