Estriol, zwangerschapshormoon, biedt hoop

Eerder werd bericht dat het zwangerschapshormoon Estriol het aantal schubs bij vrouwen met MS zou kunnen verminderen. Onderzoeksresultaten van de Universiteit van Los Angeles lijken dit nu te bevestigen.

Tijdens een zwangerschap past het immuunsysteem van de zwangere vrouw zich dusdanig aan dat het de foetus niet afstoot. Dit proces remt schijnbaar ook MS af: het aantal schubs neemt gedurende de zwangerschap met 75% af. Daarna stijgt het aantal weer naar een niveau dat hoger ligt dan voor de zwangerschap.

Een zwangerschap werkt dus goed als immunomodulerende MS-therapie. Hoe dit precies komt is nog niet helemaal duidelijk. Vermoed wordt dat dit door vrouwelijke geslachtshormonen komt. Zo leverde Estriol in MS-diermodellen en eerste klinische onderzoeken al bewijs dat het over anti-ontstekende en zenuwbeschermende eigenschappen beschikt.

Aantal schubs geringer

In een twee jaar durend onderzoek zijn deze bevindingen bij 164 vrouwen met actieve MS getoetst. Alle vrouwen hadden in de afgelopen twee jaren schubs gehad of er waren nieuwe laesies in hun myeline zichtbaar geworden. Bij allen werd de medicatie die ze tot dan toe gebruikten stopgezet.

Na deze fase van twee maanden kregen de vrouwen een behandeling met Glatirameer acetaat. Bij de helft van de deelneemsters was daaraan Estriol toegevoegd, bij de andere helft een placebo. Het gemiddeld aantal schubs lag na een jaar bij de groep die de Estriolcombinatie kreeg 45% lager. Op de schaal van cognitieve vaardigheden verbeterde die groep met 6%, diegenen met duidelijke problemen op dit gebied zelfs met 12%. De groep met de placebocombinatie liet nagenoeg geen verbetering zien.

EDDS-score

Daarentegen waren er qua EDDS-score na een jaar geen significante verschillen. Na twee jaar zag het resultaat er wat anders uit: het aantal schubs was in de Estriolgroep constant gebleven; in de placebogroep was het iets gedaald. Maar met Estriol lag dat aantal nog steeds 37% lager.

Een gelijksoortig beeld gaven de cognitieve vaardigheden te zien: in de Estriol-groep waren deze constant gebleven; in de placebogroep waren deze iets verbeterd, zodat er ook hier geen significant verschil meer was. De combinatietherapie geeft dus ogenschijnlijk snellere resultaten, maar na verloop van tijd komen de resultaten sterker overeen.

Een verrassend resultaat was na twee jaar in de EDDS-score te zien: deze was in de placebogroep nagenoeg constant gebleven, maar in de Estriolgroep duidelijk gedaald met gemiddeld 0,3 punt. Het aantal laesies en de omvang daarvan liep in de Estriolgroep wat meer terug dan in de placebogroep; het verschil was echter niet overduidelijk.

Bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen traden met Estriol niet vaker op dan met een placebo. Een vierde van de vrouwen kreeg echter last van een onregelmatige menstruatie. Het risico op kanker wordt met Estriol zeer gering geacht; het hormoon is veilig, zeker wanneer je het vergelijkt met andere MS-medicatie.

Bron: Website Deutsche MS Gesellschaft, 2 juni 2014

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.