Wat gebeurt er als je stopt met fingolimod?

De meeste gebruikers die stopten met fingolimod (Gilenya®) deden dit omdat het middel niet werkzaam was. Een derde van de mensen in dit onderzoek kreeg een relaps in het jaar na stoppen, 15% had een ernstige reactivering, en bij ongeveer 50% van de mensen waarvan een MRI scan beschikbaar was, waren nieuwe laesies te zien of bestaande laesies groter geworden. Op jongere leeftijd en/of met een laag lymfocytenaantal is het risico op ziekte activiteit het grootst.

Het onderzoek

Onderzoek en MS medicatieEr wordt veel geschreven over de werking en bijwerkingen van medicijnen, maar wat gebeurt er wanneer je met een medicijn stopt? In dit onderzoek zijn mensen met MS gevolgd na het stopzetten van fingolimod.

Terugval, EDSS score en MRI scans van het laatste jaar met fingolimod, en het jaar na stoppen zijn beoordeeld. Bij de MRI scans is daarbij gekeken naar nieuwe plekjes, en oude plekjes die meer aankleuring gaven met contrast. Ook is er gekeken naar het lymfocytenaantal op het moment van stoppen en na 3 maanden. Demografische en klinische variabelen zijn meegenomen in de analyses.

De resultaten

In dit Italiaanse onderzoek zijn 230 mensen gevolgd, waarvan 66,1% vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 38 jaar, en de gemiddelde EDSS score 3.

Fingolimod werd in 57% van de gevallen gestopt omdat het niet werkzaam bleek; 87,4% ging over op een andere behandeling. Een terugval werd gezien bij 33% van de mensen in het jaar na stoppen. Ernstige reactivering kwam voor bij 15%. Tijdens de eerste 6 maanden na stoppen werden op de MRI scan nieuwe of vergrootte laesies gezien bij 62 van 116 personen.

Een hogere leeftijd op het moment van stoppen met fingolimod geeft een lagere kans op opvlammen van de MS en ernstige reactivatie. Een laag lymfocytenaantal is een risicofactor voor ernstige reactivering.

Bron: Doriana Landi, Alessio Signori, Maria Cellerino, Giuseppe Fenu, Carolina Gabri Nicoletti, Marta Ponzano, Elisabetta Mancuso, Marzia Fronza, Maria Elena Ricchiuto, Giacomo Boffa, Matilde Inglese, Girolama Alessandra Marfia, Eleonora Cocco, Jessica Frau.
J. Neurol 2021 Jun 16

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34136943/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.