Een onderzoek van Londense onderzoekers naar de werkzaamheid van de Sativexspray bij de verlichting van zenuwpijn geeft geen duidelijkheid. Sativex is sinds 12 juli 2012 in ons land officieel als geneesmiddel geregistreerd.

Tetrahydrocannabinol (THC) is de werkzame stof in cannabis (hasj of wiet).
Cannabidiol(CBD) is ook een stof die voorkomt in cannabis. CBD heeft zelf geen effecten maar het beïnvloedt de werking van THC.
Sativex is een geregistreerd medicijn dat THC en CBD bevat. Het is een spray die werkzaam is via het mondslijmvlies.

Veel MS-patiënten hebben last van neuropatische pijn (zenuwpijn). Voor deze patiënten is het vinden van een goede pijnmedicatie erg moeilijk.
Een onderzoeksteam uit Londen deed na een aantal studies op kleinere schaal een eerste onderzoek op grotere schaal (een zogeheten fase 3 onderzoek) naar de doeltreffendheid van Sativex om neuropatische pijn bij MS patiënten te verlichten.

De onderzoekers behandelden patiënten die geen baat hebben bij de bestaande pijnstillers naast hun andere medicatie met een Sativexspray of met een placebospray. Dit deden zij veertien weken lang op een dubbel blinde manier (artsen en patiënten wisten niet wie wat kreeg) om te kijken of er een verlichting van neuropatische pijn ontstond.

Deze fase van het onderzoek werd gevolgd door een 18 weken durend afbouwonderzoek (14 weken lang een open onderzoek, d.w.z. dat artsen en patiënten wisten wie wat kreeg, plus een dubbel blind onderzoek van 4 weken). Daarbij werd niet alleen gekeken naar de tijd die nodig was voor de afbouw van bij deze groep gesignaleerde effecten, maar er werd ook gekeken naar de blijvende effecten van de Sativexspray.

Er deden 339 patiënten aan het onderzoek mee. Hiervan kregen 167 patiënten de Sativexspray en 172 de placebospray.
Van deze deelnemers namen 58 patiënten deel aan het afbouwonderzoek.

Na 14 weken konden de onderzoekers geen verschil vinden tussen de Sativexgebruikers en de mensen met een placebospray. Beide groepen bleken in gelijke mate verbetering aan te geven.

Tijdens de afbouwfase was het langere termijn effect van de Sativexspray statistisch aantoonbaar beter dan die van de placebospray. Het voornaamste verschil betrof de ernst van de pijn en de kwaliteit van de slaap. In deze fase van het onderzoek verliep meer tijd voor afbouw bij de groep die met een Sativexspray werd behandeld. Dit in vergelijking met de groep die met een placebo spray werd behandeld.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn onduidelijk omdat de uitkomsten van de twee fases van dit onderzoek tegenstrijdig blijken te zijn.

Bron: Langford RM, Mares J, Novotna A, Vachova M, Novakova I, Notcutt W, Ratcliffe S
Pain and Anaesthesia Research Centre, St Bartholomew’s Hospital, London, UK.
Journal of Neurology 2012 Nov 21. [Epub ahead of print]

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.