Sativex® mondspray geeft duidelijk blijvende verlichting van de symptomen van spasticiteit. Tevens wordt de mondspray goed verdragen door mensen met MS. Zowel het effect als de verdraagzaamheid worden niet beïnvloed door eerdere anti-spasticiteit behandelingen.

Sativex®, is een combinatie van THC (tetrahydrocannabidiol) en CBD (Cannabidiol). Beide zijn belangrijke ingrediënten in marihuana planten. Sativex® wordt toegediend via een mondspray met als doel de spasticiteit bij mensen met matige tot ernstige MS te verminderen. Het middel wordt gegeven als zogenaamde “add-on therapie”, een therapie om de effecten van een eerder gegeven therapie te versterken.

Doel van de studie is te kijken of eerdere behandelingen van de spasticiteit, weliswaar met andere medicijnen, de veiligheid en werking van deze mondspray beïnvloed bij mensen met MS. Data verkregen tijdens een klinisch onderzoek met deze mondspray en een placebo werden achteraf bestudeerd. Hiervoor werden gegevens gebruikt van patiënten die eerder, of nog steeds, een niet effectieve behandeling van hun spasticiteit ondergingen.

De patiënten werden opgedeeld in twee verschillende groepen.

  • Groep 1, minstens één gefaalde behandeling met Baclofen of Tizanide;
  • Groep 2, minstens twee gefaalde behandelingen met zowel Baclofen als Tizanide.

Gegevens van 241 patiënten werden bekeken. Hiervan vielen 162 patiënten in groep 1 en 57 patiënten in groep 2. De resterende 22 konden niet in een van beide groepen worden ondergebracht en werden in deze studie buiten beschouwing gelaten. In beide groepen was de afname van de spasticiteit, gemeten op een schaal van 0-10, duidelijk groter voor de met THC: CBD mondspray behandelde groep vergeleken met de placebo groep.

THC: CBD mondspray verlichtte de symptomen gerelateerd aan de spasticiteit, zoals slaap en prestatie tijdens een 10 meter loop oefening. Dit effect was onafhankelijk van eerdere, gefaalde, behandelingen van de spasticiteit. Ook de verdraagzaamheid van de THC: CBD werd niet beïnvloed door eerdere behandeling.

Bron: Haupts M, Vila C, Jonas A, Witte K, Álvarez-Ossorio L., Department of Neurology, Augusta Hospital Anholt, Isselburg-Anholt, Germany. Eur Neurol. 2016 May 10

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27160412

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.