Baclofenpomp bij ernstige spasticiteit

Spasticiteit is een veel voorkomend symptoom bij mensen met MS. Meer dan een derde van hen heeft echter geen baat bij de eerstelijnsmedicatie baclofen in tabletvorm. Voor deze groep mensen met MS kan intrathecale baclofen-therapie (ITB) een geschikt alternatief zijn voor behandeling van hun spasticiteit.

Een groep Britse wetenschappers heeft onderzocht in hoeverre deze therapie impact op de cognitieve functies heeft.

Intrathecale baclofen-therapie

Bij intrathecale baclofen-therapie wordt het middel baclofen rechtstreeks ingebracht in het vocht dat zich in de ruimte rond het ruggenmerg bevindt, de zogeheten intrathecale ruimte. Hiertoe wordt in de buikholte een medicijnpompje geïmplanteerd waarin zich de baclofen bevindt. Aan dit pompje is een dunne katheter verbonden waardoor het medicijn wordt toegediend. De katheter is onder de huid aangebracht.

Intrathecale baclofen-therapie is een veilige en doeltreffende optie voor het behandelen van hardnekkige spasticiteit. Mensen met MS die van systemische medicatie, waarbij de medicijnen eerst een lange weg door het lichaam moeten afleggen, zijn overgestapt op intrathecale baclofen-therapie (ITB), waarbij het medicijn direct op de juiste plek in het ruggenmerg wordt toegediend, gaven een verbetering van concentratie en cognitieve prestaties aan.

Doel en verloop van onderzoek

Het doel van deze pilotstudie was om te beoordelen of de cognitieve functie verbeterde bij proefpersonen bij wie een baclofenpomp was geïmplanteerd voor betere beheersing van hun spasmen en om orale middelen tegen spasticiteit te beperken.

27 proefpersonen met MS beëindigden volgens de regels het onderzoek (3 personen met RRMS, 17 personen met SPMS en 7 met PPMS). Hun gemiddelde leeftijd was 46 jaar [tussen de 26 – 56] en zij hadden een ziekteduur van gemiddeld 15 jaar. De meesten van hen gebruikten meerdere medicijnen tegen spasticiteit.

De proefpersonen kregen eerst ITB via lumbaalpunctie. Pas daarna vond de pompimplantatie plaats. De onderzoekers registreerden spasticiteit en cognitieve metingen bij aanvang van de ITB-therapie en drie maanden na implantatie van de pomp. Zij gebruikten tests voor het berekenen van de effectomvang en voerden subgroep-analyses uit bij proefpersonen die meer dan 2 medicaties of maximaal 1 medicatie gebruikten aan de baseline.

Uitkomst van het onderzoek

De meeste proefpersonen gebruikten meerdere medicijnen tegen spasticiteit. Na implantatie van de baclofenpomp verbeterden de spasticiteitsscores significant. De gemiddelde ITB-dosis bij 3 maanden bedroeg 143mcg/per dag. 19 proefpersonen staakten alle andere behandelingen tegen spasticiteit. Er was op geen enkele cognitieve meting of stemmingsmeting een verslechtering te zien. Wel toonden de tests matige tot substantiële verbeteringen (bijvoorbeeld de Fatigue Severity Scale score). Verder bleek de effectomvang in de subgroep die meer dan 2 orale medicijnen tegen spasticiteit aan de baseline gebruikte groter dan de effectomvang in de subgroep met maximaal 1 medicijn.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat spasticiteitsscores universeel verbeterd zijn en dat ITB gunstige uitwerkingen heeft op metingen van moeheid, angst, auditieve aandacht, en verbaal werkgeheugen (oproepen en onthouden van woorden, cijfers etc). Verbetering van verwerkingssnelheid bij de proefpersonen die afzagen van hogere doses orale baclofen valt eveneens te constateren. Hieruit blijkt dat overstappen op ITB behalve vermindering van spasticiteit, mensen met MS ook nog extra cognitieve en psychologische voordelen biedt.

Bron: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33618123/

 

Meer weten?

Op 18 november 2020 organiseerde de MS Vereniging Nederland een webinar over het onderwerp spasticiteit bij MS.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.