Amerikaanse onderzoekers hebben een kleinschalig onderzoek gedaan naar de voordelen van het gebruik van een verdamper voor het toedienen van de werkzame stof in marijuana bij vergelijking met het roken. Zij achten het op grond van de resultaten gewenst een groot opgezet onderzoek naar de inhaleringsmethode te doen.

De actieve component van cannabis (tetrahydrocannabinol, of THC), kan mogelijk van therapeutische waarde zijn bij de behandeling van vele symptomen en ziekten, waaronder MS.

Roken van marihuana is een ruwe methode voor het toedienen van medicijnen. Die levert ook veel giftige bijproducten aan het lichaam zoals koolmonoxide, benzeen, tolueen en naftaleen. Roken is dus een niet-wenselijke methode van toediening.

Verdamping van cannabis en het inhaleren van de damp is een andere mogelijkheid om TCH en andere cannabinoiden toe te dienen. Hierbij vermijd je het toedienen van giftige verbrandingsproducten bij een voor verbranding nodige temperatuur van 230 graden Celsius. Door de cannabis te verhitten tussen de 180 en 200°C kunnen cannabinoiden verdampen.

Onderzoekers hebben beide toedieningsmethodes vergeleken. Zij bleken min of meer gelijke THC- niveaus op te leveren. Bij roken van cannabis sigaretten waren de koolmonoxideniveaus echter verhoogd, terwijl dat niet of nauwelijks het geval was bij inhaleren van de damp met een verdamper. Dat gaf aan dat er weinig of geen blootstelling was aan giftige gasverbrandingsstoffen na verdamping.

Deze methode lijkt  dus veiliger dan roken.
Bron: Abrams DI, Vizoso HP, Shade SB, Jay C, Kelly ME, Benowitz NL-University of California, San Francisco, California, USA.
Clinical Pharmacology and Therapeutics 2007 Apr 11
» Samenvatting

Gebruik van Neusspray

Van het gebruik van cannabis met een neusspray (Sativex) krijg je geen extra psychische problemen. Ook is er geen sprake van afname van je denkvermogen.

Romeinse onderzoekers wilden meer te weten komen over de gevolgen van het gebruik van cannabis en de veronderstelde heilzame werking voor de patiënt. Zij bestudeerden de relatie met andere hersenziekten, cognitieve gebreken, afhankelijkheid van cannabis, vermoeidheid en door de patiënt ervaren algemeen gevoel van welbevinden.

In een kleinschalig dubbelblind onderzoek behandelden zij gedurende acht weken zeventien mensen met MS in twee groepen gedurende twee periodes van drie weken afwisselend met een zelf te kiezen dosis Sativex of een placebo. Aan de start van het onderzoek en na elke fase van drie weken onderzochten zij de patiënten en interviewden hen om gegevens te verkrijgen.

Uit de resultaten konden zij niet concluderen dat behandeling met Sativex op alle genoemde gebieden tot betere resultaten leidde dan behandeling met een placebo. De onderzoekers rapporteerden wel dat er een statistisch aantoonbaar positief verband was tussen het gehalte van de werkzame stof van cannabis in het bloed, het algemeen welbevinden en het prestatievermogen op het inter-persoonlijke vlak. De onderzoekers zagen geen bijverschijnselen. Ook geen misbruik en vrijwel geen problemen van ontwenning. Bij één persoon was sprake van verslavingsverschijnselen en een depressieve stemming na het einde van de proef.

De onderzoekers durven geen uitspraak te doen over de gevolgen bij het gebruik van hogere doses. Daar is een groter opgezet onderzoek voor nodig.

Bron: Aragona M, Onesti E, Tomassini V, Conte A, Gupta S, Gilio F, Pantano P, Pozzilli C, Inghilleri M. – “Sapienza” University, Rome, Italy and Westchester Medical Center, Valhalla, USA.
Clinical Neuropharmacology 2008 Oct 23 [Epub ahead of print]

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.