Op verzoek van diverse bezoekers heeft MSweb uitgezocht welke zorgverzekeraars cannabis vergoeden. Via www.kiesbeter.nl hebben we alle zorgverzekeraars aangeschreven die daar met hun email adres vermeld staan. (Op kiesbeter staan 43 zorgverzekeraars vermeld).

Voor meer recente informatie raad MSweb je aan te kijken op www.ncsm.nl

Tien zorgverzekeraars hebben klip en klaar laten weten cannabis niet te vergoeden. Drie zorgverzekeraars gaven weliswaar een langer antwoord maar de conclusie lijkt gewettigd dat zij evenmin cannabis vergoeden. Overigens hebben meer dan 10 zorgverzekeraars helemaal niet op onze vraag gereageerd.

Hieronder noemen we eerst de zeven zorgverzekeraars die cannabis vergoeden op grond van de basisverzekering en vervolgens de zorgverzekeraars die cannabis vanuit een aanvullende verzekering vergoeden. De reacties zijn van augustus 2009:

Vergoeding op grond van basisverzekering

FBTO:

Medicinale cannabis word vergoed. Het moet aangevraagd worden door de behandelend arts.

ONVZ Zorgverzekeraar:

Vergoeding medicinale cannabis schriftelijk aanvragen met verwijzing inclusief medische indicatie van de huisarts of behandelend specialist

Zilveren Kruis Achmea:

Vanuit de Beter Af Polis (Basisverzekering) vergoeden wij 75% van de kosten van cannabis ten behoeve van onder meer pijnbestrijding tot maximaal EUR 900,00 per kalenderjaar. Een machtigingsaanvraag door de behandelend specialist is noodzakelijk.

NV Interpolis:

Wij vergoeden vanuit de Basisverzekering 75% van de kosten van cannabis ten behoeve van pijnbestrijding tot maximaal EUR 900,00 per kalenderjaar. Een machtigingsaanvraag is wel noodzakelijk

Avero Achmea:

Wij vergoeden vanuit het (Keuze) Zorgplan 75% van de kosten van cannabis ten behoeve van pijnbestrijding tot maximaal EUR 900,00 per kalenderjaar. Een machtigingsaanvraag is wel noodzakelijk.

Vergoeding op basis van aanvullende verzekering(en)

Agis Zorgverzekeringen:

Het zou zo kunnen zijn dat cannabis vergoed wordt vanuit een aanvullende verzekering. Echter moet er vooraf door uw arts of uw behandelend specialist een aanvraag voor een machtiging worden ingediend.

ASR Verzekeringen:

Medicinale cannabis komt op de Aanvullende Verzekering voor vergoeding in aanmerking met de indicatie MS. .

CZ:

Vergoeding voor medicinale cannabis alleen mogelijk vanuit de aanvullende verzekering.

De Friesland Zorgverzekeraar:

Een verzekerde heeft de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor vergoeding waaruit de medische noodzaak voor medicinale cannabis dient te blijken. Na  beoordeling en toestemming heeft de verzekerde recht op volledige vergoeding vanuit de Basisverzekering.

Zorgverzekeraar OZF Achmea:

Als u MS heeft dan is er een mogelijkheid om voor gedeeltelijke vergoeding van 75% tot een maximum bedrag in aanmerking te komen, mits u  aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals MS hebben, voorgeschreven door specialist, aanvullende verzekering, geleverd door de apotheek.

Salland:

Salland heeft een tegemoetkoming in de kosten van medische cannabis opgenomen in een tweetal aanvullende verzekeringen, namelijk de top verzekering en de 55+ verzekering. Vanuit deze verzekeringen kan medicinale cannabis tot maximaal 250,00 euro per kalenderjaar worden vergoed. Dit geldt alleen voor de indicatie MS en dient vooraf te worden aangevraagd bij ons door de huisarts of medisch specialist.

Onderlinge Waarborgmaatschappij AZVZ U.A:

vergoed aan mensen met een basisverzekering, plus twee aanvullende verzekeringen, voor 75 procent en tot een maximum van € 475 per jaar, mits voorgeschreven door een arts

Onduidelijk/vermoedelijk geen vergoeding

De Amerfoortse Verzekeringen:

In sommige gevallen vergoeden wij medicinale cannabis. U kunt hier door uw arts een aanvraag voor indienen. Deze aanvraag beoordelen wij en hier krijgt u dan schriftelijk bericht van.

VGZ IZA:

Sinds januari vallen alle medicijnen in de basisverzekering. Opmerking: Aangezien cannabis geen officieel geregistgreerd medicijn is, wijst IZA standaard de vergoeding af. Met een medische verklaring van een specialist lukt het soms om vergoeding te krijgen.

Kettlitz:

De zorgverzekering vergoedt alleen medicijnen voorgeschreven door een arts en geleverd door een apotheek. Als het middel wat u bedoeld wordt geleverd door de apotheek en een knmp nummer heeft kunnen wij voor u nakijken of het een geregistreerd middel is. Opmerking: Cannabis is echter geen geregistreerd medicijn, en derhalve is het de vraag of Kettlitz cannabis vergoed.

Zorgverzekeraars die laten weten cannabis niet te vergoeden

Trias
Unive
Andere Zorg
DSW
OHRA
Zorg en Zekerheid
Azivo
DVZ
Delta Lloyd Zorgverzekering
: De Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is van mening dat er nog onvoldoende wetenschappelijke gegevens zijn om de therapeutische waarde van medicinale cannabis te bepalen en heeft de verzekeraars daarom geadviseerd dit middel niet te vergoeden
Univé-VGZ-IZA-Trias, Customer Contact Center Regio West: Er is geen vergoeding voor medicinale canabis. Deze vergoeding heeft bestaan tot 2007, daarna is dit afgeschaft op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid.

Tot zover de reacties van de zorgverzekeraars. Sinds 1 september 2003 is cannabis/marihuana op recept legaal verkrijgbaar via de apotheek. Cannabis is echter niet officieel geregistreerd als medicijn. Die registratie komt er waarschijnlijk ook niet. Er zijn teveel werkzame stoffen bij betrokken (een stuk of zestig) en de kweker kan de kosten voor de benodigde onderzoeken niet betalen.
Cannabis is leverbaar in drie varianten, namelijk Bediol, Flos Bedrocan en Simm 18. Zij verschillen in sterkte. Bediol wordt met name voorgeschreven voor mensen met MS. Bediol wordt geleverd als granulaat (kleine korrels van de bloemen).

De Nederlandse Associaltie voor legale Cannabis en haar Stoffen als Medicatie, NCSM, heeft in december 2009 een rapport geschreven over de vergoeding van medicinale cannabis door de Zorgverzekeraars. Zie: www.ncsm.nl.
Andere links zijn:  www.cannabisbureau.nl en www.bedrocan.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.