Acupunctuur blijkt verschillende aspecten van kwaliteit van leven, waaronder de afname van pijn en depressie te verbeteren. De door de patiënt zelf ingevulde schalen in de vragenlijst waren gevoeliger voor verbetering dan de meer objectieve klinische maatstaf.

MS is een complexe auto-immuun ziekte die in gang gezet wordt door een immuun response op antigenen van het centrale zenuwstelsel. De huidige immuuntherapie laat echter geen verbetering zien bij veel van de symptomen, zoals pijn en depressie. Patiënten zoeken dus naar alternatieve behandelingen, zoals acupunctuur, hoewel de voordelen hiervan nog niet objectief beoordeeld zijn.
Een gerandomiseerde studie naar de impact van acupunctuur op de kwaliteit van leven bij patiënten met RRMS die behandeld worden met immuun modulatoren leverde de volgende gegevens op.

Onderzoekers uit Brazilië verdeelden 31 patiënten met RRMS,, die immuun medicijnen gebruikten, willekeurig in twee groepen, waarbij de patiënt een echte of een schijnbehandeling acupunctuur kreeg gedurende regelmatige artsenbezoeken. Het was voor zowel de onderzoekers als de patiënt niet duidelijk welke methode gebruikt werd (dubbel blind).

De onderzoekers lieten de deelnemers standaard-vragenlijsten invullen om de effecten van acupunctuur op de kwaliteit van leven bij deze patiënten te meten.
Inbegrepen in de eerste en volgende behandelingen behoorde ook de objectieve evaluatie van de klinische status met scoretabellen: MS (Expanded Disability Status Scale), pijn (Visual Analogue Scale) en kwaliteit van leven (Functional Assessment of Multiple Sclerosis).
De door de patiënt zelf ingevulde schalen in de vragenlijst waren gevoeliger voor verbetering dan de meer objectieve klinische scores.

Bij het begin van de proefperiode was de aanwezigheid van pijn hetzelfde.
Na drie en zes maanden was de pijn bij de behandelde mensen statistisch aantoonbaar verminderd. Dat was bij de onbehandelde groep ook het geval, maar na zes maanden was de verbetering bij die groep niet meer statistisch aantoonbaar.

Bovendien rapporteerden de deelnemers van de acupunctuurgroep verschillende andere verbeteringen, zoals verbeterde slaap en eetlust en minder incontinentie. Drie deelnemers vermeldden zelfs het verdwijnen van spasmes.

De onderzoekers suggereren dat het standaard gebruiken van door de patiënt zelf ingevulde schalen vaker gebruikt zou moeten worden bij het evalueren van de kwaliteit van leven in reguliere klinische studies zodat veranderingen sneller aan het licht kunnen worden gebracht.

Deze studie geeft aan dat acupunctuur mogelijk een verbetering van de kwaliteit van leven kan geven bij MS-patiënten.

Bron:Juan G Quispe-Cabanillas, Alfredo Damasceno, Felipe Glehn, Carlos O Brandão, Benito P Damasceno, Wanderley D Silveira and Leonilda M Santos
BMC Complement Altern Med. 2012 Nov 5;12(1):209. [Epub ahead of print]