skip to Main Content
  • Ongeveer 30.000 mensen in Nederland hebben multiple sclerose
  • 2,5 miljoen mensen in de wereld hebben multiple sclerose
  • Meer vrouwen dan mannen hebben MS
  • MS is een ziekte van hersenen en ruggenmerg (het centrale zenuwstelsel)
  • MS is geen spierziekte
  • Er is geen medicijn dat MS kan genezen

fp-klachtenBij MS kunnen verschillende klachten ontstaan. Sommige klachten komen vrij algemeen voor, andere klachten zijn zeldzaam of alleen voor een kleine groep mensen van toepassing. We bespreken hier de meest voorkomende klachten.

fp-diagnoseDe diagnose multiple sclerose (MS) is vaak moeilijk, klachten en verschijnselen kunnen per persoon en per dag veel verschillen. MS begint bijvoorbeeld vaak met een oogzenuwontsteking. Maar lang niet iedereen met een oogzenuwontsteking krijgt later MS.

Er bestaat geen test waarmee MS kan worden aangetoond of uitgesloten.

De arts heeft wel enkele hulpmiddelen om tot een zo zeker mogelijke diagnose te komen. Die hulpmiddelen staan in deze rubriek.

Er bestaat geen test waarmee MS kan worden aangetoond of uitgesloten.

De arts heeft wel enkele hulpmiddelen om tot een zo zeker mogelijke diagnose te komen. Die hulpmiddelen staan in deze rubriek.

fp-behandelingDoor het ontbreken van kennis over de oorzaak van MS is er (nog) geen behandeling of medicijn beschikbaar om MS werkelijk te genezen. Op deze pagina vertellen we welke behandelingen MS kunnen afremmen of de gevolgen van MS kunnen verzachten.

fp-cursusHeb je kort geleden gehoord dat je MS hebt? Dan weet je vermoedelijk weinig van de ziekte af. Deze cursus kan je meer inzicht verschaffen.
Ook kun je het Spreekbeurtboekje ‘MS, zo zit dat’, bestellen en een Werkboek ‘Tem het MonSter’ downloaden.

Back To Top