skip to Main Content

Reglement @Partnersvan

 1. Op de lijst worden berichten en/of reacties op al eerder vermelde berichten gepubliceerd.
 2. Iedere deelnemer is aansprakelijk voor zijn eigen inbreng; er vindt geen ‘screening’ vooraf plaats.
 3. Er wordt voor gewaakt dat de normale fatsoensregels in acht worden genomen. Dit houdt ondermeer in dat je je medegebruikers niet mag beledigen en dat er wordt gediscussieerd binnen de doelstelling van de mailgroep. De deelnemers van de mailgroep bepalen onderling over welke onderwerpen zal worden gepraat.
 4. Gebruik bij voorkeur je eigen naam, al is een schuilnaam niet verboden. Zorg er wel voor dat je steeds herkenbaar blijft voor de groep.
 5. Heb respect voor de privacy van de deelnemers en gebruik de inhoud van de mailgroep niet voor andere doeleinden, tenzij met toestemming van de groep.
 6. Het is niet toegestaan attachments, grafische of muziekbestanden mee te sturen.
 7. De verantwoordelijke leiding van de mailgroep berust bij de host. De host kan een co-host aanstellen en spreekt daarmee een taakverdeling af.
 8. De host zorgt ervoor dat de spelregels gehandhaafd blijven. Zij of hij spreekt een deelnemer die zich niet aan de regels houdt, op zijn of haar gedrag aan of kan in het uiterste geval een deelnemer van de lijst verwijderen.
 9. Een deelnemer die het niet eens is met de verwijdering kan in beroep gaan bij de redactie van MSweb. De redactie zal zowel de deelnemer als de host de gelegenheid geven zijn standpunt toe te lichten.
 10. Bij geschillen tussen host en co-host arbitreert de redactie. Bij geschillen tussen de host, co-host en redactie, arbitreert het bestuur van de Stichting Vrienden MSweb.
 11. Door deelname aan een mailgroep verklaren de deelnemers zich automatisch akkoord met deze spelregels.

Uitleg

Hier vind je het reglement van de Mailgroep @Partnersvan. Als je gaat meedoen met de Mailgroep @Partnersvan, verklaar je je automatisch akkoord met deze spelregels.

MSweb geeft een nieuwsbrief uit waarbij we per mail nieuws omtrent MS en MSweb verspreiden. De nieuwsbrief verzenden we 6-8 keer per jaar. Schrijf je nu in en blijf op de hoogte!

Back To Top