Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+ Sitemap
zorgakkoord

Uitwerking zorgakkoord nog onduidelijk

Nieuws | Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is door een groot aantal betrokken partijen ondertekend. Daaronder ook de Patiëntenfederatie Nederland, waar MS Vereniging Nederland lid van is. Wat MS-patiëntenprecies gaan merken van dat zorgakkoord, hangt van de uitwerking af.
Lees meer
geld

Pleidooi voor extra financiële steun chronisch zieken

Nieuws | Alle Nederlandse huishoudens krijgen vanaf 1 november 2022 een tegemoetkoming in de zeer sterk gestegen energiekosten. Zo blijkt uit een inlegvel bij de begrotingstukken van de regering, gepresenteerd op Prinsjesdag 2022. Maar die tegemoetkoming is voor veel chronisch zieken en gehandicapten lang niet genoeg,  zegt hun koepelorganisatie Ieder(in). Zij vraagt voor deze categorie meer financiële steun.
Lees meer
Collectiviteitskorting zorgverzekering verdwijnt

Collectiviteitskorting zorgverzekering verdwijnt

De collectiviteitskorting op de zorgverzekering verdwijnt. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel van minister Ernst Kuipers (D66) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de collectiviteitskorting na 31 december 2022 te beëindigen.
Lees meer

Kamer aan zet na Fampyra-actie

De Tweede Kamer is aan zet om het loopmedicijn Fampyra terug te krijgen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit na een actie op dinsdag 15 januari 2019 van tal van mensen met MS, op het voorplein van het Kamergebouw in Den Haag.
Lees meer
Fampyra

Patiënten verlangen nieuw besluit

Patiënten en MS-verpleegkundigen verlangen nieuw Fampyrabesluit. Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft het dringende schriftelijke verzoek gekregen, zijn besluit te herzien om het loopmedicijn Fampyra te schrappen uit het verzekeringspakket.
Lees meer
Back To Top