Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+ Sitemap

Proef met eenvoudigere beoordeling Wia-uitkering

Nieuws | Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gaat waarschijnlijk vanaf 1 juli 2024 een proef nemen met een versnelde beoordeling van uitkeringen in het kader van de wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia).
Lees meer
Bernadette Linssen

Interview met Bernadette Linssen

Interview door Hester Helming met Bernadette Linssen, adviseur verzekeringsarts bij het UWV en vroeger ook medisch directeur. Toen ze zelf WIA moest aanvragen, zat ze aan de andere kant van de tafel.
Lees meer
Extra tegemoetkoming ziektekosten van UWV 

Extra tegemoetkoming ziektekosten van UWV 

Extra tegemoetkoming ziektekosten van UWV  Nieuws | Mensen die voor minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard en in verband hiermee een uitkering krijgen van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), ontvangen in september - net als voorgaande jaren - een extra tegemoetkoming in de ziektekosten.
Lees meer
Veel mensen met MS werken nog

Gesprek over terugkeer naar werk bij ziekte verplicht na 1 juli

Nieuws | Vanaf 1 juli 2023 moeten werkgever en werknemer, als die langer ziek is, verplicht met elkaar in gesprek over terugkeer naar passend werk. Maar alleen als de ziekte invloed heeft op het werk, wat bij MS het geval kan zijn. Doel hiervan is deze zogeheten re-integratie zo goed mogelijk te laten verlopen.
Lees meer
Veel mensen met MS werken nog

Proef met ‘werk op eigen verzoek’ voor arbeidsongeschikten

Nieuws | Mensen die een uitkering hebben voor volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid kunnen ‘op eigen verzoek’ toch aan het werk. De ministers Karien van Gennip (CDA; Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Carola Schouten (ChristenUnie; Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) hebben bekendgemaakt hiermee een proef te willen nemen.
Lees meer
Uitkeringsbedragen per 1 januari iets hoger

Hogere uitkeringen op 1 januari 2023 en ander nieuws

Nieuws | Bij de nieuwigheden die op 1 januari 2023 ingaan zit een verhoging van diverse uitkeringen waarmee mensen met MS te maken kunnen hebben. Dit komt doordat die uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Dat stijgt van € 1756,20 naar € 1934,40 bruto per maand, een toename van 10,15 procent. Navenant stijgen dan ook de uitkeringen in verband met – gedeeltelijke – werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, de Ziektewet (ZW) en de Toeslagenwet (TW).
Lees meer

UWV pakt keuringsachterstanden aan

Nieuws | Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) probeert de grote achterstand op het gebied van keuringen aan te pakken. Die achterstand heeft voor een belangrijk deel te maken met het al geruime tijd bestaande tekort aan verzekeringsartsen.
Lees meer

UWV auto in bruikleen

Als je stopt met werken en je had via het UWV een auto in bruikleen, dan moet je die auto weer inleveren. Dat overkwam Almeerder Casper de Koekkoek.
Lees meer
Back To Top