skip to Main Content
Urine Incontinentie En Spierkracht

Urine incontinentie en spierkracht

MS onderzoek: Verband urine-incontinentie en uitademingsspierkracht | Mensen met MS die een grotere achteruitgang laten zien in longfunctie en respiratoire spierkracht, vooral de  uitademingsspieren, vertoonden een grotere achteruitgang in urine-incontinentie en de fysieke functie.
Back To Top