Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+ Sitemap
geld

Verhoging uitkeringen

Nieuws | Mensen met MS die een uitkering hebben, krijgen vanaf 1 juli 2023 ongeveer 3% erbij. Dat komt door de verhoging op 1 juli van het minimumloon voor werkenden, van € 1934,40 naar € 1995,00 bruto per maand. Een plus van 3,13%.
Lees meer

Uitkeringssysteem arbeidsongeschiktheid totaal vastgelopen

Nieuws | Het uitkeringssysteem voor arbeidsongeschikten op basis van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) is afgelopen jaar compleet vastgelopen. Zo oordeelt de Algemene Rekenkamer, de financiële toezichthouder van de overheid.
Lees meer
Uitkeringsbedragen per 1 januari iets hoger

Hogere uitkeringen op 1 januari 2023 en ander nieuws

Nieuws | Bij de nieuwigheden die op 1 januari 2023 ingaan zit een verhoging van diverse uitkeringen waarmee mensen met MS te maken kunnen hebben. Dit komt doordat die uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Dat stijgt van € 1756,20 naar € 1934,40 bruto per maand, een toename van 10,15 procent. Navenant stijgen dan ook de uitkeringen in verband met – gedeeltelijke – werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, de Ziektewet (ZW) en de Toeslagenwet (TW).
Lees meer
Carola Schouten

Vanaf 2024 meer ruimte voor bijverdienen met een uitkering

Nieuws | Minister Carola Schouten (ChristenUnie; Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) wil een verruiming van de mogelijkheid voor mensen met een uitkering – bijvoorbeeld voor werkloosheid – om iets bij te verdienen. Dat blijkt uit een brief die ze aan de Tweede Kamer heeft gestuurd met een twintigtal maatregelen ter versoepeling van de Participatiewet.
Lees meer
Back To Top