skip to Main Content
VN - Gelijke Rechten

Kritiek ongelijkheid gehandicapten 

De leden van de Tweede Kamer hebben in hun laatste vergaderdag van het jaar - donderdag 19 december 2019 - veel kritiek geuit op het gebrek aan inspanningen voor mensen met een handicap. Naar het oordeel van de Kamer zijn zij vooral als het gaat om gemeentelijke voorzieningen nog lang niet overal gelijk aan mensen zonder beperking. 
Lees Meer

Bruins ontraadt moties

Kamerleden hebben in het vervolgdebatje over het geneesmiddelenbeleid woensdag 20 februari 2019 twee moties ingediend die beogen de vergoeding van Fampyra met onmiddellijke ingang te hervatten. Beide moties zijn zo goed als kansloos. De twee zijn namelijk direct door minister Bruins ‘ontraden’.
Lees Meer

Vervolgdebat over Fampyra

De Tweede Kamer geeft waarschijnlijk woensdag 20 februari 2019 in de voor avond een vervolg aan het ‘geneesmiddelen-overleg’ van de Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport donderdag 7 februari. Dit gebeurt in een zogeheten plenair 2-minuten-debat. Daarvan is de bedoeling dat...
Lees Meer

Bosmarmotten in Tweede Kamer

Column Jan van Amstel | Deze vergelijking met bosmarmotten is respectloos naar patiënten en het Zorginstituut onwaardig. Maar de patiënten bevinden zich in goed gezelschap. Ook de neurologen en het Europees Geneesmiddelenbureau zeggen dat Fampyra wel degelijk effectief is. Zijn dat dan ook bosmarmotten die niet willen luisteren?
Lees Meer
Back To Top