skip to Main Content
VN - Gelijke Rechten

Kritiek ongelijkheid gehandicapten 

De leden van de Tweede Kamer hebben in hun laatste vergaderdag van het jaar - donderdag 19 december 2019 - veel kritiek geuit op het gebrek aan inspanningen voor mensen met een handicap. Naar het oordeel van de Kamer zijn zij vooral als het gaat om gemeentelijke voorzieningen nog lang niet overal gelijk aan mensen zonder beperking. 
Lees Meer
Verbod Op Discriminatie Vanwege Handicap Mogelijk In Grondwet

Discriminatie vanwege handicap

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil het ‘non-discriminatiebeginsel’ in de Grondwet uitbreiden. Toegevoegd moet dat ook discriminatie vanwege “handicap of seksuele gerichtheid” niet is toegestaan. Een initiatiefwet van D66, GroenLinks en PvdA kreeg donderdag in de Tweede Kamer vooral lof.
Lees Meer

CAK nog steeds niet ‘in control’

Bij het CAK loopt een groot verbetertraject. Daarin heeft het CAK vorig jaar vooruitgang geboekt, maar is nog niet voldoende ‘in control’. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een Rapport. Het CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast op grond van de Wmo en de Wlz en int die bijdragen. Ook betaalt het CAK namens de zorgkantoren...
Lees Meer
Euthanasie In De Praktijk

Euthanasie in de praktijk

De NVVE vindt het zeer bemoedigend dat de euthanasiepraktijk op zoveel bijval onder de bevolking kan rekenen. Het percentage onder niet-gelovigen bedraagt bijna 100%. De grote steun (80%) voor euthanasie bij mensen met vergevorderde dementie als zij daarom hebben gevraagd toen ze nog bij vol bewustzijn waren, is van groot belang voor artsen en patiënten die met elkaar in gesprek gaan, meent de NVVE.
Lees Meer
Back To Top